حیوانات خانگی و حضور آن در خانه های کشورهای اروپایی به یک عادت و سرگرمی در میان مردم تبدیل شده است و حیوانات دست آموز رواج زیادی پیدا کرده اند به همین خاطر به کارگیری و ابتکاراتی که برای این حیوانات در خانه ها در نظر گرفته می شود نیز بسیار جالب است. پنجشنبه پیش یکی از کاربران توییتر به نام «اما» تصاویری از گربه ای با دست مصنوعی انسان منتشر کرد و مردم بلافاصله به دو گروه تقسیم شدند که این دست ها گربه را ترسناک کرده یا آن را ناز و دوست داشتنی کرده است. این زن جوان می گوید نمی داند این عکس ها کجا گرفته شده اند یا چه کسی دقیقا آن ها را گرفته است. اما یک چیز مسلم است: اینکه هیچکس بعد از دیدن این عکس ها نمی تواند حس بی تفاوتی داشته باشد. این تصاویر به صورت ویروسی در اینترنت منتشر شد و اما گفت: من همیشه می دانستم روزی گربه ها مرا مشهور می کنند.

منبع/آخرین خبر