به گفته يك چشم پزشك؛ ريختن مواد اسيدي با PH کمتر از 7 چشم را مي‌سوزاند.

دکتر پژمان بختياري فوق تخصص قرنيه در گفت وگو با ايسنا گفت: مواد اسيدي از جمله آب ليمو ترش باعث سوختگي چشم مي‌شوند که عوارضي مثل قرمزي، سوزش و ريزش اشک در پي دارند.

در سوختگي‌هاي شديدتر، سطح چشم خراشيده مي‌شود و بيمار احساس ترس از نور، درد و قرمزي داشته و در موارد بسيار شديد اين خراش‌ها که عفونت ايجاد کرده‌اند حالت چسبندگي و کدورت به چشم مي‌دهند.

علت اين وضعيت تخريب سلول‌هاي بنيادي است که دائما در حال تکثير بوده، سطح چشم را با سلول‌هاي جوان مي‌پوشانند و از بين رفتن آنها سطح چشم را از اين تازگي درمي آورد.

دکتر بختياري افزود: در سوختگي‌هاي شديد غدد اشکي آسيب مي‌بينند و يا مجراي اشک بسته مي‌شود که اين خود، موجب خشکي چشم مي‌شود.

وي همچنين از ريختن مواد غير دارويي و بدون تجويز پزشک، بيماران را بر حذر داشت.