معاون سازمان جنگل ها و مراتع کشور اعلام كرد:8 هزار گونه گیاهی و دارویی در کشور شناسایی شده است .

معاون امور منابع جنگلی سازمان جنگل ها و مراتع کشور در همایش نقش گیاهان دارویی در توسعه اقتصادی و اجتماعی زاگرس نشینان گفت: در طرح شناسایی گیاهان دارویی در کشور، برداشت این گونه ها به ویژه در شرایط خشکسالی در عرصه های منابع طبیعی و در شرایط آب و هوایی مناسب، مجاز است.

مهندس غیبی با بیان این که سالانه حدود 4 هزار تن گیاهان دارویی از عرصه های منابع طبیعی کشور برداشت و به خارج صادر می شود،افزود: ارزش اقتصادی این گونه های گیاهی 2 میلیون دلار است .

غیبی گیاهان دارویی مهم در استان را آویشن ، لاله آویزان ، لاله سرگون ، گل و پیاز نرگس ، میوه های جنگلی و میوه درخت بلوط اعلام کرد.

معاون امور منابع جنگلی سازمان جنگل ها و مراتع کشور گفت: سازمان جنگل ها و مراتع کشور یک میلیارد تومان اعتبار برای توسعه گیاهان دارویی و صنعتی و صیانت و توسعه جنگل های زاگرس به استان ایلام اختصاص داده است.