پژوهشگران از ساخت دارویی جدید برای درمان سل مقاوم به دارو خبر دادند.

سل مقاوم به داروی یكی از معضلات جدی در درمان بیمارهای عفونی است كه سالانه موجب مرگ ده ها هزار نفر در جهان می شود.

كارشناسان دارویی نوعی دارو ساخته اند كه با اضافه شدن به داروهای قدیمی سل ، موجب شكست مقاومت میكروب سل در برابر این داروها می شود.

این دارو ، آنزیم های ویژه ای را در میكروب سل كه برای تولید انرژی در این میكروب ضروری است غیر فعال می كند و این میكروب در برابر داروها آسیب پذیر می شود.