یکی از عارضه هایی که درمان قطعی برای آن هنوز کشف نشده فلج نخاع است اما طی سالیان اخیر محقان با روش های متنوع سعی در یافتن راهی برای درمان عارضه فلج شوند که در خلال پژوهش جدید به راهی امیدوار کننده برای تحرک پاها دست یافتند.ترکیبی نوآورانه از تحریک الکتریکی نخاع و فیزیوتراپی به جوانی فلج کمک کرد پس از سه سال پاهای خود را تکان دهد.
محققان Mayo Clinic با همکاری گروهی از محققان دانشگاه UCLA برپایه تحقیقی که قبلا دانشگاه لوییزویل انجام داده بود، فرایندی نوین ایجاد کردند. در این فرایند جریان های الکتریکی هدایت شده به نخاع کمک می کند تا کنترل اعضای فلج شده بدن را دوباره به دست گیرد. در همین راستا آنها به جوانی ۲۶ ساله که سه سال قبل در تصادفی فلج شده بود، کمک کردند دوباره پاهای خود را تکان دهد. این جوان که جارد چینوک نام دارد در اثر تصادف با جراحت مهره ششم قفسه سینه روبرو شده بود.
به هرحال در تحقیق مایو کلینک، چینوک ۲۲ هفته فیزیوتراپی مداوم انجام داد تا عضلات خود را برای تحریک نخاعی آماده کند. سپس در یک عمل جراحی، الکترودی در پایین منطقه مجروح و در نزدیکی نخاع او کارگذاشته شد.

سه هفته پس از جراحی پزشکان فرایند تحریک الکتریکی را آغاز کردند. جالب آنکه بلافاصله چینوک نسبت به تحریک ها واکنش نشان داد. او هنگامیکه به پهلو خوابیده بود توانست پاهایش را تکان دهد. همچنین توانست بدون کمک دیگران بایستد و با تکیه بر میله های ساپورت توازن خود را حفظ کند.
این تحقیق مسیر را برای انجام مطالعات دیگری هموار کرده است. در همین راستا دانشمندان قصد دارند روشی تازه طراحی کنند که برای احیای ارتباط شبکه اعصاب به جای تحریک الکتریکی، به طور مستقیم ماهیچه ها فعال شوند.

دکتر کندال لی از مایو کلینیک می گوید: ما عضله را فعال نمی کنیم اما سعی داریم طوری اعصاب نخاع را فعال کنیم که بیمار بتواند تصمیم بگیرد چه زمانی می خواهد پاهای خود را تکان دهد.
البته این تحقیق هنوز در مراحل اولیه است.

منبع/مهر