feshar-sanj

این دستگاه فشار خون، ضربان قلب، ECG، اشباع اکسیژن، تعداد تنفس و درجه حرارت پوست را اندازه گیری میکند واز طریق Wi-Fi به ایستگاه پرستاران فرستاده می شود

برخی بیماران نیاز به اندازه گیری  روزانه  فشار خون دارند. دستگاه هایی موجود شامل یک بازوبند هستند که به یک واحد پردازنده متصل شده و در فواصل زمانی مشخص با پر و خالی کردن بازوبند از هوا فشار خون را ثبت میکند.

اینک وسیله ای به نام ViSi Mobile continuous ارائه شده که میتواند فشار خون سیستولیک و دیاستولیک (حداکثر و حداقل) بیمار را بطور مداوم و بدون بازوبند اندازه گیری کند. این وسیله که از سوی شرکت Sotera Wireless ارائه شده میتواند همزمان با ثبت فشار خون، نوار قلبی و میزان اکسیژن خون را نیز اندازه گیری کند.

در این دستگاه یک سنسور به پوست قفسه سینه بیمار چسبانده میشود و سنسور دیگر بر روی انگشت شست او قرار میگیرد و هر دو این ها به خود دستگاه که به مچ دست بسته شده متصل میشوند. اطلاعات مربوط به نوار قلبی از طریق حسگر روی قفسه سینه و اطلاعات مربوط به میزان اکسیژن خون از طریق حسگر شست دست و اطلاعات مربوط به فشار خون از طریق حسگر های روی خود دستگاه که به مچ دست بسته شده جمع آوری میشوند.

سپس این اطلاعات از طریق وایرلس به یک کامپیوتر دیگر منتقل میشود. پزشک با دسترسی به این اطلاعات میتواند از چهار مولفه مهم سلامت بیمار یعنی فشار خون، تعداد نبض، نوار قلبی و میزان اکسیژن خون اطلاع پیدا کند.

منبع-http://www.iranorthoped.ir