ارتباط ضربان قلب با احساسات درونی افراد

به تازگی پژوهشگران در مورد ارتباط احساسات با ضربان قلب به نتایج جالبی دست یافته اند، آن ها معتقدند با گوش دادن به ضربان قلب افراد مختلف می توانید احساسات آن ها را رمزگشایی کنید و از احساسات درونی آن ها باخبر شوید؛ به برخی از یافته های جدید پزشکی در این زمینه دقت کنید.

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد افرادی که قادرند به صدای قلب خود گوش دهند، بهتر می توانند احساسات دیگران را درک کنند و با آنها همدلی داشته باشند.

آزمایش هایی که توسط محققان دانشگاه آنجلیا راسکین انجام شده است، برای اولین بار ثابت کرد که میان آگاهی فیزیولوژیکی خود فرد و توانایی روانی برای خواندن افکار دیگران ارتباط وجود دارد.
در این آزمایش ها، از داوطلبان خواسته شد که ضربان های قلب خود را بدون احساس آن در زیر انگشتان بشمارند و سپس کلیپ های ویدیویی از تعاملات اجتماعی به این افراد نشان داده شد.
در طول نمایش ویدیو کلیپ ها، از این افراد پرسیده شد که به اعتقاد آنها شخصیت های نمایش داده شده در این کلیپ ها چه احساس و تفکری دارند؛ همچنین از آنها سوال های غیر اجتماعی همچون گمانه رنی درباره وضعیت آب و هوایی پرسیده شد.
نتایج این تحقیق نشان داد: افرادی که ضربان قلب خود را با دقت زیاد شمرده بودند، پرسش های مرتبط با احساسات شخصیت های نمایش داده شده در کلیپ های ویدیویی را بهتر جواب دادند اما ارتباطی میان توانایی ادراک درونی آنها و پاسخ دهی صحیح به سوال های غیر اجتماعی وجود نداشت.
محققان در مجله Cortex نوشتند که یافته های آنها به این معنی است که افراد با فراگیری مهارت گوش دادن به صدای ضربان قلب خود، می توانند با دیگران همدلی بیشتری داشته باشند.

روزنامه تلگراف