همه ما در زندگی به اشکالاتی بر می خوریم که گاهی فشار روانی برطرف شدنش، ما را از همه لذت های دیگر در زندگی، محروم می سازد. زندگی بازی های پنهان زیادی در خود نهفته دارد. گاهی بد بیاری، گاهی بیماری، گاهی از دست دادن سرمایه ، زمانی از دست دادن دوستان . چنانچه از این منظر به آن بنگریم که زندگی با مشکل و بدون مشکل، می گذرد، پس چرا برای چیزی که ماندنی نیست  فشار روانی را تحمل کنیم؟

بیائیم نکته های زیر را به خود یادآور شویم و در طول سال جدید، هر زمان به مشکلی برخوردیم، بگوئیم : به قول این متن، ” اشکالی ندارد“.

 

1- اگر در زندگی، مطمئن نیستید که در جستجوی چه چیزی هستید، اشکالی ندارد.

2- اگر گاهی غمگین می شوید و نمی توانید همیشه خوشحال باشید، اشکالی ندارد.

3- اگرهمه سعی خود را کردید ولی شکست خوردید، اشکالی ندارد.

4- اگر الان و اینجا در جایگاه فعلی هستید، به شرطی که برای بهتر شدن خود دست از تلاش نکشید، اشکالی ندارد.

5- اگر همه دوستانتان نامزد کرده اند و شما مجردید، اشکالی ندارد.

6- اگر زمانی چیزی را از دست دادید، بدانید که یا خودش را دوباره پیدا خواهید کرد و یا جایگزینی برای آن، پس اشکالی ندارد.

7- اگر زمانی متوجه شدید که آسیب پذیر هستید، فقط یک نفس عمیق بکشید چون اشکالی ندارد.


  10 اختلال شخصیتی که ممکن است ازآنها آگاه نباشیم (2)

  30 تفکر که شما را مثبت نگه می دارد (1)


برگردان: سیما آزادفلاح

دکتر سلام