به گزارش مجله پزشکی دکتر سلام;
محققان دانشگاه پزشکي هاروارد در بوستون در بررسي‌هاي جديد خود راه را براي استفاده از دارودرماني در ضايعات نخاعي باز كردند.

سلول‌هاي موجود در بافت آسيب ديده نخاعي مولكول‌هايي را آزاد مي‌كنند كه به سطح نورون‌ها متصل شده و به رشته‌هاي عصبي جداشده (آسيب ديده) اجازه نمي‌دهد تا از مناطق آسيب ديده عبور كرده و اتصالات جديد به وجود آورد و اين فرايند باعث بهبودي حركتي و احساسي شود.

در حقيقت اين مولكول‌ها از ورود بافت‌هاي اعصاب از مناطق آسيب ديده و پيوند با مناطق سالم نخاع جلوگيري مي‌كنند. يافتن اين محل جديد مي تواند اميدي براي دارودرماني ضايعات نخاعي مي تواند باشد.

طبق گفته جان فلانگاگان، استاد دانشگاه پزشكي هاروارد، ‌اين مساله براي حدوداً دو دهه‌ ذهن دانشمندان را به خود مشغول كرده بود.

آنها مي‌دانستند كه اين مولكول‌ها از توليد دوباره رشته‌هاي اعصاب جلوگيري مي‌كند ولي نحوه و چگونگي آن معلوم نبود اكنون كه محل‌هاي اتصال آنها به نورون‌ها مشخص شده است محققان دنبال روشهايي براي جلوگيري از سد راه كردن پيوند رشته‌هاي اعصاب توسط اين مولكولها هستند.

با توجه به نتايج اين تحقيق پژوهشگران اميدوارند در آينده بتوانند بيماران آسيب ديده نخاعي را با يك قرص درمان كنند.

گفتني است، اين پژوهش در مجله scince به چاپ رسيد.