پرسش ( مینو جهرمی ): منظور از دانه گوجه فرنگی همان بذر گوجه فرنگی است؟آیا داروئی ساخته شده و به بازار آمده یا در دست بررسی است؟

پاسخ: بله منظور از دانه گوجه فرنگی همان دانه ها(بذر) است که در گوجه فرنگی موجود است. در جواب سوال دوم شما باید عرض کنم که خود همین دانه ها داروست، تا زمانی که می توانیم از داروهای طبیعی استفاده کنیم چرا شیمیایی؟

این سوال در رابطه با پست: http://hidoctor.ir/?p=2575 است.