استفاده از داروهاي سرماخوردگي براي نوزادان خطرناك است.

به گزارش دکترسلام به نقل از پايگاه خبري مدپيچ؛ مرگ 3 نوزاد شش ماهه بر اثر مصرف داروي سرماخوردگي دكستار و مورفان در امريكا نشان دهنده اين موضوع است كه استفاده از داروهاي سرماخوردگي براي نوزادان زير 2 سال مضر و خطرناك است.
يادآور مي‌شود: پزشكان توصيه مي‌كنند به جاي تجويز داروهاي خوراكي سرماخوردگي براي نوزادان از قطره‌هاي بيني و مرطوب كننده مجراي تنفسي استفاده شود.