پژوهشگران ايراني با كمك نانو ذرات، نمونه‌اي از نانوسيستم‌هاي دارورساني را سنتز كرده‌اند كه نتايج مطلوبي در كاهش عوارض و درمان موثرتر بيماري سرطان داشته است.

‌دکتر رسول ديناروند، رئيس دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکي تهران و مجري طرح که در زمينه تهيه و ارزيابي نانوذرات حاوي داروي ضدسرطان با هدف ورود ترجيحي دارو به سلول‌هاي سرطاني و كم كردن عوارض آنها فعاليت مي‌کند، اظهار كرد: داروهاي ضدسرطان به توقف فعاليت سلول‌هاي سرطاني و در نهايت نابودي آنها منجر مي‌شود، ولي متاسفانه روي سلول‌هاي طبيعي بدن نيز تاثيرگذار است. به همين دليل همه بيماران تحت شيمي درماني دچار عوارض جانبي شديدي مي‌شوند. از اين رو دانشمندان در تلاشند تا با استفاده از فن‌آوري نانو، سيستم‌هاي دارورساني را به گونه‌اي طراحي كردند که ضمن جلوگيري از آسيب به سلول‌هاي طبيعي، بتوانند به سلول‌هاي هدف حمله كرده و آنها را از بين ببرند.

رييس دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکي تهران خاطرنشان كرد: نانوذرات حاوي داروي ضدسرطان، با استفاده از پليمرهاي زيست تخريب‌پذير مانند PLGA، تهيه شده است. براي اينکه نانوذرات، مدت بيشتري در جريان خون باقي مانده و به وسيله سيستم رتيکولواندوتليال و سلول‌هاي فاگوسيت حذف نشوند، از pegylation استفاده شده است. اتصال مولکوهاي پلي‌اتيلن گليکول روي سطح نانوذرات، باعث عدم شناسايي آنها به وسيله سلول‌هاي فاگوسيت شده و مدت بيشتري در سيستم گردش خون باقي و شانس ورود به سلول‌هاي سرطاني افزايش مي‌يابد.

وي تصريح كرد: براي هدفمندسازي نانوذرات نيز از مولکول folate که سلول‌هاي سرطاني گيرنده بسيار بيشتري از سلول‌هاي طبيعي دارند، استفاده شده است. همچنين مطالعات کشت سلولي با استفاده از رده‌هاي سلولي سرطاني براي نشان دادن کارايي اين نانوذرات انجام شده است.

سرپرست مرکز تحقيقات نانوفن‌آوري دانشگاه علوم پرشکي تهران در پايان خاطر نشان کرد: اين پژوهش بخشي از تلاش‌هاي بين‌المللي است که براي طراحي و ساخت سيستم‌هاي موثرتر و کم‌خطرتر ضدسرطان برنامه‌ريزي شده است.

بنابر اعلام ستاد ويژه توسعه فن‌اوري نانو، جزئيات اين پژوهش که با همکاري دکتر فاطمه اطيابي، دکتر محمدحسين قهرماني، دکتر ناصر استاد و دکتر ابوالقاسم سجادي انجام شده، در مجله Journal of Food and Drug Analysis (جلد17، صفحات 256- 246، سال 2009) منتشر شده است.