robat

ابزاری به اسم HAL robotic exoskeleton از سوی موسسه Cyberdyne ارائه شده که قادر است  به حرکت کردن بیماران ضعیف و ناتوان یا صدمه دیده کمک کند.

بعد از سکته مغزی و یا بعضی بیماری های دیگر راه رفتن برای بیمار مشکل میشود. در این بیماری ها بیمار توانایی کنترل مناسب عضلات اندام تحتانی را از دست میدهد و نمیتواند خوب راه برود، از پله استفاده کند و یا کارهای روزمره خود را به خوبی انجام دهد.

این وسیله جدید در واقع نوعی اسکلت خارجی است که بر روی اندام های تحتانی بیمار قرار میگیرد و موتورهای الکتریکی دارد که با کمک آنها حرکت میکند. در واقع نوعی روبات است ولی فقط بصورت دو اندام تحتانی. کنترل این روبات با بیمار است. دستگاه میتواند حرکات ضعیف پاهای بیمار را حس کرده و در همان جهتی که بیمار میخواهد آنها را حرکت دهد به حرکت پاها کمک کند.

در واقع این نیمه روبات میتواند قدرت عضلات اندام تحتانی فرد بیمار را چند برابر افزایش داده و به بازپروری او در بازگشت به زندگی عادی کمک کند.

منبع-http://www.iranorthoped.ir