اولين واكسن سرطان پروستات تحت عنوان «پروونج» به زودي روي بيماران مورد آزمايش و استفاده قرار خواهد گرفت.

‌ اين واكسن با تقويت سيستم ايمني بدن در جهت مبارزه با تومورهاي سرطاني كار مي‌كند.

محققان خاطرنشان كردند: اين واكسن حتي به افرادي كه هم اكنون در مرحله پيشرفته بيماري هستند، ‌كمك مي‌كند.

بر اساس تست‌هاي پزشكي كه روي واكسن جديد انجام گرفته اين واكسن مي‌تواند طول عمر بيماراني را كه در مرحله نهايي و پيشرفته بيماري هستند تا چهار ماه افزايش دهد.

به گفته متخصصان؛ اين مدت لااقل يك ماه طولاني‌تر از زماني است كه از روش قديمي شيمي درماني براي اين بيماران استفاده مي‌شود.

روزنامه تلگراف در اين گزارش مي‌افزايد: واكسن جديد هم اكنون براي استفاده در آمريكا مجوز بهداشتي دريافت كرده است، اما هنوز در سطح كشور توزيع نشده است.

جان نيت از انستيتو سرطان پروستات در آمريكا در اين باره اظهار داشت: اين نوع ايمني درماني براي افزايش شانس سن نجات بيماران اميدوار كننده است. البته اگر حتي اين شيوه درمان در مراحل اوليه مفيد و موثر عمل كند اما باز هم سوالاتي وجود دارد كه بايد در آزمايشات علمي آينده به آنها پاسخ داده شود.