به راستی که کشف واکسن تحولی عظیم در عرصه پزشکی بود. واکسن میکروارگانیسم ضعیف و یا کشته شده بیماری زا است که به بدن تزریق شده تا باعث تحریک دستگاه ایمنی فرد شود. این عمل باعث می شود تا دستگاه ایمنی بدن در برخورد با میکروارگانیسم اصلی قادر به دفاع از بدن باشد. در ادامه با دکتر سلام همراه باشید.

واکسن‌ها خیلی ساده کار می‌کنند. بدن ما با بخشی از یک عامل عفونی (باکتری یا ویروس) یا عامل عفونی غیر فعال شده در دوز پایین، مواجه می‌شود.

اين امر باعث تحريك پاسخ ايمني بدن شده و اگر شما با عفونت واقعي مواجه شويد، بدن شما مي‌تواند دفاع كند چرا كه پاسخ ايمني پيش‌تر آماده شده است. به اين ترتيب، دستگاه ايمني بدن به طور طبيعي كار مي‌كند تا ما را از عفونت دوباره يا ويروس و باكتري حفظ كند.

براي نمايش اين مفهوم مي‌توان به ويروس آبله مرغان اشاره كرد. در گذشته تقريبا تمام كودكان آبله مرغان مي‌گرفتند. كودكان و بزرگسالان ممكن است بارها در معرض اين عفونت قرار گيرند ولي تنها يك بار به آن مبتلا مي‌شوند. هنگامي كه يك بار اين بيماري را گرفتيد، دستگاه ايمني شما براي بار بعد كه با آن مواجه مي‌شود، پاسخ محافظ را آماده دارد اين پاسخ ايمني محافظ است كه با واكسيناسيون تحريك مي‌شود.

به عبارت ديگر، دستگاه ايمني ما بجاي آن كه فقط به بيماري واكنش نشان دهد، نقش پيشگيرانه نيز ايفا مي‌كند.بنابراين، ايمن‌سازي دستگاه ايمني را تضعيف نمي‌كند بلكه از دستگاه ايمني به نفع خودمان استفاده مي‌كند.

ايمن‌سازي

هيچ اقدام پزشكي، همانند ايمن‌سازي جان‌هاي يادي را نجات نداده است، بسياري از مردم ترس از بيماري‌هاي وخيم را از دست داده اند زيرا به ندرت بيماري‌هاي شديد و عوارض آن را شاهد هستند.

ايمني واكسن‌ ها

بخشي از جامعه گمان مي‌كنند، واكسيناسيون در مقايسه با بيمارهايي كه از آنها پيشگيري مي‌كنند خطرناك‌تر است اين افراد با واكسن نزدن به كودكان‌شان به دليل نگراني‌هاي ثابت نشده در مورد ايمني واكسن‌ها كودكان خود درا در معرض خطر قرار مي‌دهند.
هنوز هم واكسيناسيون، بهترين راه حفظ كودكان و بزرگسالان در مقابل بسياري از بيماري‌هاست.

واكسن‌ها بسيار ايمن هستند و عوارض جدي و واكنش‌هاي حساسيتي به ندرت در كمتر از 1 مورد در يك ميليون واكسيناسيون رخ مي‌دهد . عوارض خفيف مثل قرمزي، تورم يا تب پايين معمول است ولي تنها مدت كوتاهي رخ مي‌دهد. بسسيار مهم است كه به ياد داشته باشيم خطرهاي بيماري بسيار بيشتر از خطرهاي ناشي از تزريق واكسن است.

آيا هنوز به ايمن‌سازي نياز است؟

هنگامي كه سطح ايمن‌سازي در جامعه اي افت مي‌كند، اين بيماري‌ها دوباره پيدا مي‌شوند زيرا ما آنها را ريشه كن نكرده ايم تنها در برهه اي از زمان خودمان را در برابر آنها محافظت كرده ايم. هدف مطلوب آن است كه همه جمعيت را واكسينه كنيم تا شايد اين بيماري‌ها كه در گذشته افراد بسياري را معلول و ناتوان كرده يا كشته اند ريشه كن شوند. به ياد ددشته باشيد، آبله بيماري هولناكي بود كه با برنامه واكسيناسيون جهاني ريشه كن شد.

منبع: همشهری