متخصصان علوم پزشكي در انگليس داروي جديدي را توليد ‌كرده‌اند كه بيش از نيمي از بيماران مبتلا به نوع خاصي از سرطان ريه به اين دارو واكنش نشان داده‌اند.

با مصرف اين دارو بيشتر بيماران ظرف چند روز پس از شروع آزمايش احساس بهتري پيدا كردند و بسياري از آن‌ها نيز با كنترل مطلوب سرطان توانستند به زندگي فعال خود بازگرداند.

به گزارش ايسنا، اين دارو در واقع ژن‌هايي را مورد هدف قرار مي‌دهد كه سبب بروز سرطان مي‌شود.

اين بيماران به سرطان‌ ريه سلولي غيركوچك و پيشرفته ALK ـ مثبت مبتلا بودند كه 57 درصد از آن‌ها به طور نسبي يا كامل به قرص‌هاي جديد موسوم به «كريزو تينيب» واكنش مثبت درماني نشان دادند. اين دارو در واقع يك بازدارنده آزمايشي كفيازلنفاوي آناپلاستيك است.

به گزارش روزنامه‌ سان، دكتر رز كاميج در اين باره خاطرنشان كرد: اين يافته تاييد مي‌كند كه ايده پيدا كردن روش‌هاي درماني خاص و منحصر به فرد براي هر يك از بيماران واقعا صحيح است.

وي تصريح كرد: با مصرف اين دارو بيشتر بيماران ظرف چند روز پس از شروع آزمايش احساس بهتري پيدا كردند و بسياري از آن‌ها نيز با كنترل مطلوب سرطان توانستند به زندگي فعال خود بازگرداند.

اين يافته در مجله «طب نيوانگلند» منتشر شده است.