رئيس انجمن داروسازان ايران گفت: قيمت گذاري نامناسب و غير منطقي و استفاده نكردن از نامگذاري تجاري داروها عامل كيفيت پايين‌تر برخي داروهاي توليد داخل نسبت به داروهاي مشابه معتبر خارجي است.

به گزارش سلامت نیوز،مرتضي آذرنوش در گفت و گو با فارس، افزود: داروهاي توليد داخل از نظر كيفيت در آزمايشگاههاي كنترل كيفي وزارت بهداشت كنترل مي‌شوند و پس از طي اين مرحله در آزمايشگاههاي pms كنترلهاي نهايي آنها براي ورود به بازار انجام مي‌شود بنابراين هر دارويي كه در كشور توليد مي شود حداقلهاي استانداردهاي كيفي را دارست.
وي افزود: واقعا نمي‌توان گفت كيفيت داروهاي توليد داخل پايين است اما در مقايسه اين داروها با داروهاي مشابه خارجي با توجه به اينكه داروهاي وارداتي معمولا توليدات معتبرترين شركتهاي توليد داروي دنيا هستند و از استانداردهاي بالاتري برخوردارند ممكن است در برخي مواقع اثربخشي كمتري داشته باشند.
آذرنوش اضافه كرد: داروهاي شركتهاي معتبر خارجي نسبت به داروهاي داخلي بهاي بسيار بالاتري هم دارند و در اين جا اين مسئله مطرح است كه اگر وزارت بهداشت هم قيمت گذاري مناسبي براي داروهاي توليد داخل داشته باشد شركتهاي داخلي توليد كننده دارو نيز اين امكان را پيدا مي‌كنند كه از فرمولاسيونهاي بهتري براي ارتقاي كيفي محصولات خود استفاده كنند.
وي گفت: قيمت دارو يك عنصر تعيين كننده در كيفيت داروست و اگر قيمت گذاري منطقي نباشد شركتهاي توليد كننده نيز براي صرفه جويي در هزينه ها ممكن است دست به اقداماتي بزنند كه نتيجه آن كاهش رضايتمندي مردم از كيفيت داروهاي توليد داخل است.
رئيس انجمن داروسازان ايران تاكيد كرد: داروهاي توليد داخل از نظر مواد اوليه و كيفيت اين مواد مشكلي ندارند زيرا وزارت بهداشت كنترل سختگيرانه‌اي نسبت به كيفيت مواد اوليه داروها دارد مسئله‌اي كه وجود دارد بيشتر مربوط به فرمولاسيون داروهاست و يك توليد كننده خارجي ممكن است با افزودن چند ماده ديگر اثربخشي دارو را بالاتر ببرد.
معاون اسبق غذا و داروي وزارت بهداشت گفت: مسئله ديگري كه تاثير بسزايي در ارتقاي كيفي داروهاي داخلي خواهد داشت استفاده از نام تجاري براي داروهاي توليدي شركتهاي مختلف است زيرا اين سيستم باعث مي‌شود شركتهاي تولي دارو با هم به رقابت بپردازند و رفته رفته براي خود هويت و جايگاهي در بين مردم، پزشكان و داروسازان كسب كنند و به اين ترتيب براي حفظ جايگاه خود به طور مستمر نسبت به حفظ كيفيت داروهاي توليدي خود و ارتقاي آن تلاش ‌كنند.
آذرنوش افزود: برقراري رقابت بين توليد كنندگان داروي داخل كشور بسيار موثرتر از اعمال يك سياست دستوري است و اگر چه اجراي اين سيستم ممكن است به افزايش نسبي قيمت دارو در كشور منجر شود اما با توجه به افزايش اثربخشي داروها و كاهش ميزان مصرف دارو توسط بيماران به طور كلي صرفه جويي بيشتر و هزينه كمتري را براي بيماران به همراه خواهد داشت.
وي گفت: در زمان حاضر داروهاي توليد داخل حداقلهاي كيفيت و استانداردهاي دارويي را از نظر ماده موثره، زمان آزادسازي ماده موثره و حفظ دارو در بدن دارند و در هيچ حالتي نمي‌توان گفت داروهاي داخلي ماده موثره كمتر از حد مجاز دارند زيرا در آن صورت دارو تقلبي محسوب مي‌شود اما سقف كيفي داروها مي‌تواند بسيار بالاتر باشد كما اينكه استانداردهاي اروپايي از سطح استانداردهاي ما بالاتر است و نمي‌توان اين امر را كتمان كرد.
وي اضافه كرد: با اين وجود برخي داروهاي توليد داخل ما به خصوص داروهاي توليد شركتهاي معتبر داخلي و داروهايي كه تحت ليسانس شركتهاي معتبر دارويي دنيا تهيه مي‌شوند كاملا با داروهاي مشابه معتبر خارجي قابل مقايسه و رقابت هستند.