فشار خون بالا

از دلایل مهم فشار خون بالا می توان به ورزش نکردن و رژیم غذایی نامناسب اشاره کرد. در مطالعاتی که توسط محققان انگلیسی و سوئدی صورت گرفته است، متوجه شده اند که پوست هم می تواند نقش مهمی در کنترل فشار خون داشته باشد.

فشار خون بالا یا پرفشاری خون تقریباً زندگی 75 میلیون فرد بزرگسال در ایالات متحده آمریکا را درگیر خود کرده است.

داشتن اضافه وزن، نداشتن فعالیت بدنی و ادامه دادن به رژیم غذایی نامناسب از مهمترین عوامل خطر برای فشار خون بالا هستند اما بر اساس آخرین تحقیقات، بسیاری از موارد پرفشاری خون به دلایل شناخته شده و همیشگی رخ نمی دهند.

بیشتر تحقیقات در این زمینه معمولاً به نقش اندام هایی مانند مغز، قلب و کلیه می پردازند. بنابراین ما اطلاعات کمی از نقش دیگر اندام ها و بافت ها در این زمینه داریم.

مطالعات گذشته نشان داده بود که وقتی خون دچار کمبود اکسیژن می شود به سمت یک بافت جریان می یابد. این اتفاق به حضور خانواده ای از پروتئین ها به نام HIF ربط دارد.

محققان انگلیسی و سوئدی با مطالعه موش ها متوجه شدند که پوست می تواند به سطوحی از اکسیژن موجود در محیط پاسخ دهد که همین امر بر سطح فشار خون اثر گذار است.

آنها در تحقیق خود روی موش هایی آزمایش کردند که از نظر ژنتیکی طوری مهندسی شده بودند که فاقد چنین پروتئین هایی در پوست خود باشند. سپس آنها را در معرض کم اکسیژنی یاهیپوکسی قرار دادند و درجه حرارت پوست، فشار خون و ضربان قلب آنها را در پاسخ به این شرایط اندازه گیری و رصد کردند.

نتیجه جالب این آزمایش نشان داد موش های این مطالعه در مقایسه با موش های سالم پاسخ متغیری به کمبود اکسیژن دادن،. یعنی دمای پوست، ضربان قلب و فشار خون آنها به شدت بالا رفت و فعالیت جسمانی آنها کاهش یافت. یافته دیگر این بود که فشار خون و ضربان قلب در موش های سالم، پیش از آنکه تا 36 ساعت به کمتر از سطح عادی خود برسد، در طی 10دقیقه کم اکسیژنی شروع به بالا رفتن کرد و تا 48 ساعت بعد از قرار گرفتن در این شرایط، فشار خون و ضربان قلب آنها به حالت عادی بازگشت.

به گفته دانشمندان، کمبود پروتئین های HIF و همچنین دیگر پروتئین های مربوط به هیپوکسی در پوست، بر آستانه ای که ضربان قلب و فشار خون شروع به بالا رفتن می کند و همچنین طول مدت این افزایش اثرگذار است.

در واقع یافته های این تحقیق حاکی از اثرگذاری پاسخ پوست به سطح اکسیژن بر سیستم قلبی عروقی بدن است. پایین بودن سطح اکسیژن، چه موقت و چه دائم، امری رایج است و می تواند به محیط طبیعی یا به عواملی مانند سیگار کشیدن و چاقی ربط داشته باشد. چه بسا این مطالعه به درک بهتر مردم از چگونگی واکنش بدن به چنین شرایطی و افزایش احتمال پرفشاری خون کمک کند.

منبع: جام نیوز