وارنیش فلورایدتراپی

وارنیش فلورایدتراپی یک روش بسیار مناسب برای پایین آوردن شاخص پوسیدگی دندان ها می باشد و رئیس گروه سلامت دهان و دندان دانشگاه علوم پزشکی همدان اظهار کرده است که تمام دانش آموزان 6 تا 14 سال در روستاها به صورت رایگان پذیرش خواهند شد.

رئيس گروه سلامت دهان و دندان دانشگاه علوم پزشكي همدان گفت: عمل وارنیش فلورایدتراپی در پایین آمدن شاخص پوسیدگی دندان‌ها موثر است و تمام خدمات دندانپزشکی برای جمعیت هدف روستایی یعنی دانش‌آموزان 6 تا 14 سال و مادران باردار و شیرده رایگان است.

بهروز صدیق از انجام عمل وارنیش فلورایدتراپی روی دندان‌های تمام دانش‌آموزان پایه اول تا ششم ابتدایی در همدان خبر داد و اظهار کرد: امسال نیز از نیمه دوم مهرماه تا نیمه دوم آذرماه طرح وارنیش فلورایدتراپی روی دندان‌های این دانش‌آموزان انجام شد.

وی با بیان اینکه دانشکده اسدآباد از دانشگاه علوم پزشکی جدا شده و به همین دلیل آنها این طرح را مستقل اجرا می‌کنند، گفت:‌ دانشگاه علوم پزشکی همدان عمل وارنیش فلورایدتراپی را روی دندان‌های 145 هزار دانش‌آموزان در مرحله پنجم انجام داد.

رئیس گروه سلامت دهان و دندان دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه 70 درصد اطلاعات انجام این طرح وارد سامانه شده است، افزود:‌در چند روز آینده مابقی اطلاعات نیز وارد سامانه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه طرح وارنیش فلورایدتراپی طرحی است که به منظور پیشگیری از پوسیدگی دندان انجام می‌شود، گفت:‌ در ابتدای سال 94، طبق شاخص پوسیدگی دندان «DMF» در 12 ساله‌ها 2.9 درصد بود اما بعد از عمل وارنیش فلورایدتراپی در چهار مرحله به 1.82 درصد رسیده است.

صدیق با بیان اینکه آمار نشانده این است که عمل وارنیش فلورایدتراپی موثر بوده و باعث شده شاخص پوسیدگی پایین آید، افزود:‌ با توجه به اجرای طرح تحول سلامت تمام خدمات دندانپزشکی برای جمعیت هدف روستایی یعنی دانش‌آموزان 6 تا 14 سال و مادران باردار و شیرده رایگان است.

وی با اشاره به اینکه 72 مرکز خدمات سلامت تعمیر و تجهیز شد تا کار برای گروه هدف انجام گیرد، خاطرنشان کرد: البته خدمات دندانپزشکی به گروه‌های غیر هدف نیز با تعرفه دولتی ارائه می‌شود.

منبع: خبرگزاری فارس