اگر به شما گفته شده است که مبتلا به بیماری قند هستید، باید بسیار خرسند باشید که در این عصر و زمان زندگی و زیست می کنید، چون تا چندی قبل، پنجاه یا شصت سال قبل، ابتلا به بیماری قند به این مفهوم بود که برای فرد مبتلا وقایع نامطلوب و زندگی بدی پیش می آید، اما با کشف انسولین (insulin) در سال 1922 میلادی، یک دگرگونی عظیم و بهبودی غیر قابل مقایسه ای در راه کنترل بیماری دیابت یا همان قند پدیدار شد.

بیماری قند (دیابت) چیست؟

 

بیماری قند که خصوصیات و چگونگی مبارزه با آن را در قسمت های مختلف مجله پزشکی دکتر سلام ذکر خواهیم کرد، یک نوع بیماری است که در اثر آن، بدن نمی تواند بعضی غذاها را بطور کامل مورد استفاده و مصرف قرار دهد، بدین معنا که یا در اثر کاهش شدید معده ای به نام انسولین در بدن و یا بدلیل تخریب و بی اثر شدن این ماده، بیماری قند حادث می گردد.