3d imagen Word cloud - diabetes

یکی از عنصری که در داروی ضدسرفه ی دکسترومتورفان وجود دارد می تواند دیابت نوع 2  را درمان کند. پژوهشگران دانشگاه Heine Universityدر آلمان به نحوه کار تأثیر دکسترومتورفان بر موشهای دیابتی پرداختند.

 دکسترومتورفان یک داروی ضد سرفه است که با ممانعت از پروتئین  NMDAیا N-Methl-D-Aspartateدرسلولهای عصبی موجود در بصل النخاع که اعمال اتونومیک را کنترل می کنند، تأثیر خود را اعمال می کند.

 گیرنده های NMDAهمچنین درسلولهای تولید کننده  انسولین در پانکراس نیز وجود دارند به همین  دلیل محققان به بررسی اثرات  داروی  دکسترومتورفان بروی 20 فرد شرکت کننده پرداختند.

 بررسی این دارو بروی افراد شرکت کننده نشان داد غلظت انسولین سرم افزایش و مقدار قند خون پایین  می آید. محققان درباره ی این یافته ها می گویند این نتایج هنوز برای  ارزیابی  فواید کلینیکی  این دارو برای درمان دراز مدت افراد مبتلا به دیابت کافی نیست.

محققان به افراد مبتلا به دیابت هشدار داده اند که خودسرانه از این دارو یا داروهای حاوی  دکسترومتورفان برای کاهش مقدار قند خون خود استفاده  نکنند. علاوه بر این، هنگامیکه  از این دارو در دوزهای زیاد استفاده می شود تاثیر آن بصورت یک مخدر توهم زا (خاصیتdissociative hallucinogen) ظاهر می شود.

محققان امیدوارند این تحقیق منجر به انجام کارآزمایی های بالینی بیشتر برای بررسی تأثیرات دکسترومتورفان برای درمان  دیابت نوع 2 گردد. نتایج این تحقیق در مجله ی  Nature Medicineمنتشر گردید.

منبع : diabetestma.org