مسلماً بیماری که دارای قند خون بالا است مبتلا به بیماری قند است. همچنین بیماری که علایم چندانی ندارد ولی افزایش قابل ملاحظه قند خون ناشتا را نشان می دهد، مبتلا به دیابت است. مشکل اصلی این است که حداکثر غلظت قند ناشتا و یا دو ساعت پس از غذا که طبیعی تلقی شود، مشخص نیست.

سازمان بهداشت جهانی (w.h.o) بیماری که شرط ذیل را دارا باشد دیابتی میداند:

  • بیماری که قند پلاسمای ناشتا بیشتر از 140 میلی گرم دسی لیتر در دو نوبت داشته باشد.
  • قند پلاسمای دو ساعت پس از میل 75 گرم قند بالاتر از 200 میلی گرم دسی لیتر داشته باشد.

به گزارش مجله پزشکی دکتر سلام، تشخیص دیابت همیشه باید از طریق اندازه گیری گلوکز خون ثابت شود. اگرچه گلیکوزاوری (Glucosuria) تقریبا همیشه نشان میدهد. گلیکوزاوری معمولا زمانی روی میدهد که مقادیر گلوکز خون بیشتر از 10 میلی مول در لیتر باشد، اما این آستانه بین افراد مختلف بطور قابل ملاحظه ای متفاوت است و با سن افزایش می یابد. تنها اگر غلظت های گلوکز خون بینا بین باشد و علتی برای شک به دیابت وجود داشته باشد، باید تست تحمل گلوکز را انجام داد.

تست تحمل گلوکز (OGTT)

  1. برای اینکه تست تحمل گلوکز نتایج آن قابل اطمینان باشد، شخص باید نکات زیر را جهت انجام تست رعایت کند:
  2. شب قبل از انجام تست ناشتا باشد.
  3. شب قبل از انجام تست باید شب آرامی را داشته باشد.
  4. شب قبل از انجام تست بیمار نباید سیگار بکشد. ( در صورت سیگاری بودن )
  5. بیمار 3 روز قبل از انجام تست از غذاهای معمولی استفاده کرده باشد.
  6. در هنگام انجام تست مبتلا به بیماری خاصی نباشد.
  7. بیمار از داروهای پایین آورنده فشار خون (Blood pressur) استفاده نکرده باشد.
  8. تست صبح انجام شود.

روش انجام تست تحمل گلوکز

صبح روز انجام تست یک نمونه قند خون ناشتا (FBS – Fast Blood Suger) از بیمار گرفته شود، سپس به بیمار 75 گرم گلوکز در 250 تا 350 میلی لیتر آب که ترجیحاً خوش طعم باشد (مثلاً با آب لیمو داده شود). سپس نیم ساعت، یک ساعت، یک و نیم ساعت و دو ساعت پس از مصرف گلوکز نمونه های خون گرفته می شود. همچنین آزمایش ادرار قبل از نوشیدن و در ساعت های اول و دوم پس از نوشیدن بهتر است انجام گیرد. نمونه های گرفته شده را به قرار ذیل تفسیر می کنیم:

 

معیارهای نرمال و غیر نرمال جهت تشخیص دیابت

معیارهای نرمال و غیر نرمال جهت تشخیص دیابت
معیارهای نرمال و غیر نرمال جهت تشخیص دیابت

 

نمودار تست تحمل گلوکز
نمودار تست تحمل گلوکز

 

 

به گزارش دکتر سلام، در صورتی که دیابت شخص پیشرفته شده باشد. گلیکوزاوری پیدا خواهد شد که به سادگی قابل تشخیص می باشد. اخیرا قند خون با واسطه دستگاه های جدید به آسانی قابل کنترل است که به بیماران دیابتی توصیه می شود جهت کنترل مرتب قند خون از آن استفاده نمایند.

عکس دستگاه اندازه گیری قند خون

دستگاه اندازه گیری قند خون
دستگاه اندازه گیری قند خون