hydrogen

سولفید ئیدروژن شاید  بوی بسیار نامطبوعی داشته باشد و  ممکن است  سمی  باشد ولی هنگامیکه در مقدار خیلی کم  و به شیوه  درست  استفاده  گردد، می تواند منفعتهای  درمانی  بسیار خوبی  برای طیف وسیعی ازامراض از دیابت تا سکته  مغزی، حمله ی قلبی و زوال عقل داشته باشد.

ترکیب جدیدی بنام AP39که در دانشگاه Exeterطراحی وساخته شده  است می تواند کلید درمانهای آتی باشد با تحویل مقادیر بسیار کمی از این ماده درمحل صحیح در داخل سلول می توان از اثرات درمانی  آن بهره  جست.

 دانشمندان دانشگاه  Exeterاخیراً دریافتند که این ترکیب از میتوکندریهای (نیروگاه سلول) سلولهای  عروق خونی محافظت  می کند. جلوگیری از تخریب  میتوکندریها و یا معکوس نمودن این آسیب ها یک استراتژی کلیدی در درمان طیف وسیعی از بیماریها از جمله سکته، نارسایی قلبی،  دیابت، آرتروز و زوال عقل و پیری است . میتوکندریها تعیین کننده ی حیات یا مرگ سلولها هستند آنها همچنین به تنظیم  التهاب می پردازند. درسطح بالینی، اختلال درعملکرد  میتوکندریها قویاً با شدت بیماری در ارتباط است.

 پرفسور Whitemanاز دانشگاه  Exeterمی گوید: هنگامیکه سلولها بوسیله ی بیماری دچار استرس  می شوند  مقادیر بسیار کمی  سولفید ئیدروژن تولید کنند این کار سبب  می شود میتوکندری به فعالیت  خود ادامه داده  و سلولها زنده بمانند. اگر این اتفاق بوقوع  نپیوندد سلولها می میرند و توانایی تنظیم  بقاء  وکنترل التهاب را از دست می دهند. ما این روند طبیعی سلول را با ساختن ترکیبی بنام AP39تقلید کردیم. این ماده با تولید آهسته ی مقادیر اندکی  از گاز سولفید ئیدروژن به طور خاص درمیتوکندری موجب حفاظت از آن می شود. نتایج ما نشان داد که درمان سلولهای  تحت استرس با AP39موجب حفاظت  از میتوکندریها و ادامه ی حیات سلولها  می شود.

 دکتر MARKاز بخش  علوم زیستی  دانشگاه Exeterمی گوید: اگر چه سولفید ئیدروژن به دلیل بوی بد آن که شباهت  به تخم مرغ فاسد و بوی  گاز معده  دارد، شناخته می شود اما بطور طبیعی  دربدن تولید می گردد، درحقیقت این ماده می تواند به یک قهرمان مراقبت بهداشتی  تبدیل شود که برای  درمان بیماریهای  مختلف  در آینده  بکار رود.

 این تحقیق در چندین  مدل از بیماریها آزمایش  گردید و نتایج اولیه ی  امیدوار کننده ای  از آن بدست آمده است،برای مثال درمدلهای بیماری قلبی-عروقی، نتایج نشان می دهد که بیش از 80 درصد  ازمیتوکندری سلولها با استفاده  از مولکول AP39زنده می مانند، درصورتیکه در عدم  حضور این ماده درچنین شرایط  مخربی  قادر به ادامه ی فعالیت  نبوده  و سبب مرگ سلولها  می شوند.

پرفسور Whitemanو دکتر Woodدر حال تلاشند تا این تحقیق را به مرحله ی آزمایش  بر روی انسان نزدیک کنند.

 نتایج این تحقیق در مجله ی Medicinal Chemistry Communicationsمنتشر گردید. در یک مطالعه ی طولانی  مدت با دوره ی  پیگیری که در مجله ی Nitric Oxideمنتشر گردید محققان  دانشگاه Exeterبا همکاری دانشمندان  بخش پزشکی  دانشگاه تگزاس نشان دادند  که استفاده از ترکیب  AP39بطور انتخابی  از تخریب DNAمیتوکندریایی جلوگیری می کند. هنگامیکه  DNAدچار آسیب هایی شود  که قابل  ترمیم  نباشد فرد به بروز نشانه های بیماری مستعد تر می شود. نتایج اولیه ی  این تحقیقات درمقیاس کوچک در سومین کنفرانس بین المللی سولفید ئیدروژن در بیولوژی و پزشکی  درکیوتو درسال  جاری ارائه  گردید.

نتایج این تحقیق  همچنین نشان  داد که در فشار خون بالا، ترکیب  AP39سختی عروقی خونی را معکوس  کرده و فشارخون را پایین  می آورد. استفاده  از این ماده  نشان داد  که شانس زنده ماندن پس از حمله ی قلبی با کاهش ضربان  قلب و افزایش  بازده  قلبی افزایش می یابد.

منبع-http://diabetestma.org