hnc

تحقیقات نشان می دهد بعضی از سرطانها در اشخاص مبتلا به دیابت رایج تر هستند  ولی تاحالا در باره ریسک مبتلا به سرطان سر و گردن در امراض دیابتی پژوهشهای زیادی انجام نشده بود. به طور کلی

سرطان سر و گردن ششمین سرطان رایج دنیا است. براساس تخمین ها 6 درصد از موارد ابتلا به سرطان شامل سرطان سر و گردن است و سالانه 650 هزار مورد جدید و 350 هزار مرگ بر اثر این سرطان در سراسر دنیا ثبت می شود.

محققان با استفاده از پایگاه اطلاعاتی طولی تحقیقات بیمه ی سلامت و درمان در تایوان به بررسی خطر HNCدر بیماران مبتلا به دیابت بامزه پرداختند. محققان در سال 2011 به مقایسه ی 89089 بیمار که اخیراٌ بیماری دیابت در آنها تشخیص داده شده بود با گروه کنترل (افراد غیر دیابتی) پرداختند.

میزان ابتلا به سرطان سر و گردن 1.47بار در بیماران دیابتی نسبت به گروه کنترل بیشتر بود در میان گروه بیماران دیابتی، 634بیمار به سرطان سر و گردن مبتلا شده بودند (یعنی 8.07نفر به ازاء هر ده هزار نفر- سال) و در گروه غیردیابتی یا گروه کنترل 447 بیمار به سرطان HNCمبتلا شدند (یعنی 5.50نفر در هر ده هزار نفر- سال).

 سرطان HNCدر حفره ی دهان بالاترین میزان بروز را با 0.41درصد داشت. شیوع سرطان HNCدر اوروفارنکس 0.06درصد و در نازوفارنکس برابر با 0.11درصد بود. همچنین سرطان HNCدر بیماران دیابتی 40 تا 65 ساله بیش از همسالان آنها در گروه کنترل بود. نویسندگان مقاله می گویند: از آنجائیکه ما به اندازه ی کافی عوامل مخدوش کننده ی این تحقیق را کنترل نموده ایم، یافته های ما نشان دهنده ی شیوع بیشتر سرطان سر و گردن در میان بیماران مبتلا به دیابت بامزه است و این موضوع اهمیت نظارت و مانیتورینگ بیماران دیابتی را برای سرطان HNCنشان می دهد.

منبع-http://diabetestma.org/