8291091.cms_دانشمندان برای بی اشتهایی ،کم اشتهایی،بی میلی به غذا چاره جدیدی پیدا کرده اند،آنها دریافتند که رنگ آبی و نور آبی رنگ تاثیر بسزایی در افزایش و ترغیب میل به غذاخوردن در افراد می شود

دانشمندان با انجام آزمایشات و مطالعاتی روی افراد چاق و لاغر دریافتند افرادی که در معرض نورهایی مانند آبی قرار می گیرند بیشتر به غذا خوردن میل دارند و از تناسب اندام بیشتری برخوردار هستند.

بررسی ها نشان می دهند، کسانی که 15 دقیقه قبل از خوردن غذا در معرض نور آبی قرار می گیرند و میل بیشتری به خوردن دارند و اشتهایشان تا 2 ساعت بعد از صرف غذا هم باز می ماند.

گفتنی است؛ افراد لاغری که قصد چاق شدن دارند حتی با خوردن غذا در ظرف آبی یا محیط آبی رنگ می توانند اشتهایشان را افزایش بدهند و پس از مدتی شاهد افزایش وزن خود باشند