pathogenes_600x450

برپایه  پژوهشهای نوین منتشر شده در مجله  Nature  ، سنی که دختران در آن به بلوغ می رسند  بواسطه ژنهای imprinted   مشخص می شود، این ژنها زیر مجموعه  کوچکی از ژنهایی هستند که  کارشان  بسته به این که از کدامیک از والدین به ارث رسیده است،گوناگون می باشد.

این یافته ها از یک مطالعه ی بین المللی که در آن 180 هزار زن از 166 انستیتو در سراسر جهان از جمله دانشگاه کمبریج شرکت داشتند، بدست آمده است.

محققان 123 واریته ی ژنتیکی که با زمان اولین قاعدگی دختران مرتبط می باشد را از طریق آنالیز DNA  ی 182416 زن اروپایی از 57 مطالعه تعیین کردند.

6 عدد از این تغییرات ژنتیکی در خوشه هایی از نواحی ژنهای imprinted  از ژنوم قرار داشتند.

دکتر Preey  از مرکز تحقیقات پزشکی واحد اپیدمیولوژی دانشگاه کمبریج می گوید: بطور معمول خصوصیات فیزیکی به ارث رسیده به ما منعکس کننده ی ترکیب متوسطی از ژنوم والدین ماست، اما در ژنهای imprinted  نفوذ ژنهای مادر یا پدر بصورت نابرابر می باشد. یافته های ما نشان می دهد که در یک خانواده ، یکی از والدین ممکن است عمیقاٌ بروی زمان بلوغ دختران تأثیر گذارد.

فعالیت ژنهای imprinted  بسته به اینکه از کدام  والد به ارث رسید است متفاوت است. برخی ژنهای imprinted  تنها وقتی فعال هستند که از مادر به ارث رسیده باشند و برخی دیگر تنها وقتی فعال هستند که از پدر به ارث می رسند. دانشمندان دریافتند هر دو نوع از ژنهای imprinted  در تعیین زمان بلوغ دختران نقش دارند این موضوع نشاندهنده ی یک تعارض بیولوژیکی احتمالی بین ژنهای والدین در سرعت بلوغ کودکشان است.

با آنالیز ارتباط بین این ژنهای imprinted  و زمان رسیدن به بلوغ با مطالعه ی بیش از 35 هزار زن در ایسلند که اطلاعات دقیق آنها از بررسی شجره نامه ی خانوادگی آنها امکان پذیر بود، دانشمندان شواهد بیشتری درباره ی عدم تعادل والدین در الگوهای ارث بری بدست آوردند.

این اولین بار است که در یک مطالعه مشخص می شود که ژنهای imprinted  می توانند سرعت رشد و نمو را بعد از تولد کنترل کنند.

دکتر Perry  می گوید: ما می دانستیم که برخی از ژنهای imprinted  رشد و نمو قبل از تولد را کنترل می کنند اما علاقه ی ما برای بررسی احتمال تأثیرگذاری این ژنها بروی بلوغ کودک و نتایج بعدی زندگی فرد نظیر خطر بیماریها سبب شد، این تحقیق را طراحی و انجام دهیم .

 نویسنده ی ارشد این مقاله دکتر  Ken Ong  می گوید: تنوع قابل ملاحظه ای در زمان بندی بلوغ دختران دیده می شود بعضی از دختران در سن 8 سالگی و برخی در 13 سالگی به بلوغ می رسند، در حالیکه فاکتورهای شیوه ی زندگی نظیر تغذیه و فعالیت فیزیکی در این موضوع نقش دارد اما یافته های ما نشان می دهد شبکه ی گسترده و پیچیده ای از فاکتورهای ژنتیکی نیز بر زمان قاعدگی دختران تأثیر می گذارد.

ما به بررسی این عوامل پرداختیم تا بتوانیم از چگونگی ارتباط بلوغ زودرس دختران با افزایش فاکتورهای خطر ابتلا به دیابت، بیماری قلبی و سرطان سینه در مراحل بعدی زندگی مطلع شویم، به امید اینکه روزی بتوانیم این ارتباط را از بین ببریم.

دکتر آنا موری یکی از نویسندگان این مقاله از دانشگاه Exeter  می گوید: ما دریافتیم که صدها ژن در زمان بندی بلوغ دخالت دارند که شامل 29 ژنی می شود که در تولید و عملکرد هورمونها نقش دارند. این نتایج دانش ما را درباره ی فرآیندهای بیولوژیکی درگیر در فرآیند بلوغ پسران و دختران افزایش داده است.

منبع-http://diabetestma.org