افرادی که ساعات زیادی را در محیط کار و به خصوص پشت میز می نشینند شاید فرصت زیادی را برای تمرین پیدا نکنند و این مسئله در دراز مدت مشکلات زیادی را برای این دسته از افراد به وجود بیاورد. در ادامه ویدئویی کوتاه برای شما آماده شده است که 4 تمرین کششی ساده را به شما نشان می دهد که می توانید در محیط کار و پشت میز خود انجام دهید.