نان های آذربایجان همیشه عطر و طعم ویژه ای دارند. راز درست کردن نان اهری، نان محلی مناطق آذربایجان بدون نیاز به دستگاه های حرفه ای را در ویدئویی کوتاه برای شما آماده کرده ایم. این ویدئو را ببینید و از درست کردن نان خوش عطر و طعم اهری لذت ببرید.