چکیده : مهم ترین علل گسترش همجنس گرایی می توان به اثرات زیستی، محیطی، عوامل عاطفی، ژنتیک افراد و خاطرات کودکی آن ها است.

اصولا به گروهی از افراد یک جامعه که در زمینه جنسی، تمایلات و کشش خاصی به هم جنس خود دارند، همجنس گرا یا دگرباش می گویند. دگرباشی یا همجنس گرایی پدیده نوظهوری نیست و پیدایش این مقوله به دوران یونان باستان می رسد. هرچند که در گذشته به این گرایش جنسی انتقادات زیادی وارد می شد، اما در دهه های اخیر شاهد انعطاف بیشتری از سوی جوامع بشری نسبت به این گرایش جنسی هستیم، تا حدی که برخی از کشورهای توسعه یافته دنیا، همجنس گرایی، همباشی یا دگرباشی را جزئی از قانون اساسی خود معرفی کرده اند و ازدواج آنان را قانونی کرده اند. در ادامه تصمیم داریم به علت گسترش همجنس گرایی در سالیان اخیر بپردازیم.

همجنس گرایی | دگرباشی | همباشی

در مقوله تمایلات جنسی، دنیای مترقی و عمدتا غربی به این باور رسیده است که به جای استفاده از نظام دوگانه جنسی (تمایل مرد به زن و بالعکس) می بایست از نظامی جدید صحبت کرد که در آن گرایشی با عنوان همجنس گرایی نیز وجود دارد. اصولا ادیان مختلف در جای جای دنیا به دلایل متعددی با این پدیده مخالفت کرده و از آن با لفظ همجنس باز یاد می کنند.

همجنس گرایی

آن ها اعتقاد دارند که گرایش جنسی به همجنس خود یک نوع رفتار خارج از شرع و عرف بوده و به طور کل یک گناه بزرگ محسوب می شود. در زمینه همجنس گرایی که از آن با تعابیری همچون دگرباشی یا همباشی نیز یاد می شود، فرد موردنظر (زن یا مرد) برای ارضای نیازهای خود تمایل به برقراری رابطه جنسی با هم جنس خود دارد. این تمایل در برخی افراد کمتر و در برخی بسیار شدید است. این نوع تمایلات جنسی به چند دسته کلی تقسیم می شوند که عبارتند از:

  • همجنس گرایی یا دگرباشی مردانه (Gay): ارتباط جنسی، عاطفی و احساسی میان دو مرد است. در دین اسلام به این نوع گرایش مردانه لواط گفته می شود.
  • همجنس گرایی یا دگرباشی زنانه (Les): ارتباط جنسی، عاطفی و احساسی میان دو زن است.
  • دوجنس گرایی که باعث می شود فرد موردنظر، هم به جنس مخالف و هم به همجنس خود تمایل داشته باشد.

علت گسترش همجنس گرایی و دگرباشی در سالیان اخیر چیست؟

همجنس گرایی و دگرباشی به همان اندازه اهمیت دارد که نظام دوگانه جنسی زن و مرد موردتوجه جامعه است. هرچند که درصد زیادی از جوامع بشری بخصوص جوامع اسلامی و یهودی با این نوع تمایل جنسی کنار نیامده اند، اما نمی توان وجود آن را انکار کرده یا نادیده گرفت. در بررسی ها و تحقیقات صورت گرفته در زمینه دگرباشی تاکنون دلیل قطعی و مشخصی برای همجنس گرایی عنوان نشده است. در سالیان اخیر عوامل مختلفی دست به دست هم داده اند تا امروزه شاهد گسترش همجنس گرایی و دگرباشی باشیم. از جمله مهم ترین علل گسترش همجنس گرایی می توان به اثرات زیستی، محیطی، عوامل عاطفی، ژنتیک افراد و خاطرات کودکی آن ها اشاره کرد. در ادامه به صورت مجزا به بررسی هریک از این عوامل می پردازیم.

عوامل زیست شناسی همجنس گرایی

ژنتیک یکی از مهم ترین عوامل زیست شناسی است که در زمینه پیدایش، رشد و گسترش همجنس گرایی نقش مهمی را ایفا می کند. ژنتیک و هورمون ها در تعیین گرایش جنسی افراد تاثیرگذار هستند و این از حقایق اثبات شده ای است که در گذر زمان و براثر تحقیقات گسترده بدست آمده است. ذکر این نکته نیز ضروری است که بدانید تاکنون هورمون یا ژنی به عنوان ژن همجنس گرایی کشف و پیدا نشده است. در کنار ژنتیک، هورمون های دوران جنینی نیز از جمله عوامل موثر در همجنس گرایی هستند.

عامل یادگیری موثر در گسترش همجنس گرایی

از مهم ترین دلایل بروز همجنس گرایی در یک فرد، عوامل یادگیری هستند. برخی از محققان و متخصصان فعال در زمینه دگرباشی بر این باورند که افراد می توانند زمینه های همجنس گرایی را در خود ایجاد کنند. همانند بیماران و معتادین به مواد مخدر که بر اثر تجربه یک ماده جدید به استفاده از آن روی می آورند. به عنوان مثال فردی که برای اولین بار تجربه ارتباط با همجنس خود را دارد، به نحوی یک کشش و حس وابستگی جسمی و روانی به او پیدا می کند و همین عامل منجر به افزایش حس همجنس گرایی در فرد می شود. در ضمن عوامل محیطی به شیوه های مختلفی بر روی افزایش حس همجنس گرایی در افراد تاثیر می گذارند هریک از این عوامل می توانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در بروز و تحریک حس همجنس گرایی در افراد تاثیرگذار باشند.

گسترش همجنس گرایی

نظر ادیان درخصوص همجنس گرایی و دگرباشی

می توان گفت تقریبا تمامی ادیان از قبیل اسلام، یهودیت و مسیحی در بیشتر موارد با همجنس گرایی مخالف بوده و آن را گناهی بزرگ قلمداد می کنند. اما برخی از فرقه ها همانند بودائیسم، خود را به عنوان حامی و طرفدار همجنس گرایی معرفی کرده و انجام آن را عاری از گناه می دانند. در دین اسلام از همجنس گرایی با عنوان لواط یاد می شود. دین اسلام این عنوان را از داستان قوم لوط استخراج کرده که در آن مردان تمایل به ارتباط جنسی با یکدیگر داشتند.

جامعه اسلامی، همجنس گرایی و دگرباشی را نوعی ناهنجاری اجتماعی به شمار می آورد. در ایران هم اینگونه تعبیر شده که افراد همجنس گرا و دگرباش، به نوعی اختلال روانی و رفتاری دچار شده اند. این تعبیرات نشان می دهد که افراد همجنس گرا ممکن است در امان نبوده و به دلیل جرم انگاری و ارتکاب جرم و انجام گناه به مجازات سنگین گرفتار شوند. محکومیت برای هریک از انواع همجنس گرایی متفاوت است و می تواند شامل صد ضربه شلاق یا حتی اعدام باشد.

عوارض همجنس گرایی در این جوامع

  • احتمال افزایش ابتلا به افسردگی
  • دوری از اجتماع و جمع های دوستانه
  • ایجاد حس دوگانگی در فرد به دلیل شرایط خانوادگی و اجتماعی
  • امکان بروز بیماری های جنسی
  • کاهش میل به ازدواج و تشکیل خانواده
  • امکان طردشدن از اجتماع و…

منبع: https://kameelahmady.com/fa/lesbian-gays-and-bisexual-in-iran/

https://kameelahmady.com/fa/

برچسب ها :اجتماعی