«سلنا گومز » روز گذشته تولد «فرانسیا رایسا» دختری که به او کلیه اهدا کرده بود، را تبریک گفت.

این تبریک سلنا به معنای پایان یافتن کدورت ها میان این دو دوست قدیمی بود، سال ۲۰۱۷ پس از تشدید بیماری لوپوس سلنا ، فرانسیا یک کلیه اش را به سلنا اهدا کرد.

سلنا نوشت : «تولد خاص ترین انسان مبارکه، مهم نیست زندگی ما را کجا می برد، من عاشقتم »

سلنا و فرانسیا بیش از یک دهه با یکدیگر رابطه دوستی نزدیکی داشتند و از یکدیگر به عنوان خواهر یاد می کردند.

اما پس از اینکه سلنا در مصاحبه با رولینگ استون از تیلور سوییفت به عنوان دوست صمیمی اش نام برد ، به نظر میرسید دوستی بین فرانسیا و سلنا از بین رفت،فرانسیا سلنا را آنفالو کرده و مدت ها با او حرف نمیزد.