cdn-write.demandstudios.com_upload_image_9D_4B_D9F30833-D5EC-447F-87F4-0607009F4B9D_D9F30833-D5EC-447F-87F4-0607009F4B9D
کربوهیدرات ها یکی از اجزای اصلی رژیم غذایی می باشد. این دسته از مواد غذایی شامل قند، نشاسته  است.کربوهیدرات ها به عنوان سوخت بدن ما استفاده می شود. هضم  نشاسته و قند، از هیدرولیز، به مونوساکاریدها توسط روده کوچک جذب می شود. 

در رژیم های چربی سوزی عدم مصرف کربوهیدرات در ساعات پایانی روز تبدیل به یک استاندارد شده است و سال هاست که خیلی ها از آن پیروی می کنند. اما آیا منطق موجود در پس این باور صحت دارد یا خیر؟منطق این باور مبتنی بر کاهش میزان فعالیت بدنی و سرعت کلی متابولیسم در ساعات پایانی روز است، لذا مصرف کربوهیدرات قبل از خواب می تواند باعث افزایش احتمال ذخیره شدن چربی های اضافی شود.
سوال اینجاست که آیا واقعا نیاز است مصرف کربوهیدرات در شب قطع شود؟
* چرا تئوری غلط است؟
هر روز بدن یک عدد مشخصی کالری می سوزاند ( کالری یک شاخص برای سنجش انرژی است) تا فرآیندهای طبیعی بدن مثل تنفس، گوارش و گردش خون را سوخت رسانی کند و البته تمام گردش خون را سوخت رسانی کند و البته تمام فعالیت های اضافه بر اینها را پوشش دهد.
به این میزان کالری می گوییم مقدار کالری ((سطح حفظ)) یا به عبارتی ثبات. برای سوزاندن چربی باید با دریافت کالری کمتر از طریق غذا (نسبت به میزان فعالیت بدنی) کسری کالری به وجود آورید. این کار باعث می شود بدن برای سوزاندن چربی های اضافی خودش تحریک شود. برای چربی سوزی توصیه می شود ۱۵ الی ۲۰ درصد کالری کمتر از حد ثبات غذا بخورید.
به عنوان مثال اگر با هدف روزی ۲۵۰۰ کالری وزن تان ثابت می ماند با مصرف مداوم روزی ۲۰۰ کالری در واقع روزی ۵۰۰ واحد کسری کالری به وجود می آورید و در واقع ۲۰ درصد کمتر از حد ثبات خود غذا می خورید . تا زمانی که کسری کالری رژیم شما حفظ شود، زمان بندی مصرف کربوهیدرات شما هیچ تفاوتی در کل ماجرا به وجود نمی آورد.
اشتباه اصلی که اکثر مردم انجام می دهند این است که تصور دارند چربی سوزی یک کلید ((روشن- خاموش)) دارد و شما یا در حالت چربی سوزی و یا در حال اضافه کردن چربی هستید.
در حقیقت هر دو جریان در طول روز به صورت همزمان اتفاق می افتد. مقداری چربی ذخیره می شود و مقداری چربی تجزیه می شود. میزان خالص کاهش یا افزایش چربی به واسطه حاصل تفریق تمام فرآیند های چربی سوزی از فرآیند افزایش چربی در بدن مشخص می شود. در پایان روز کل نیاز انرژیک بدن ثابت خواهند ماند.
چه ابتدای روز چربی بیشتری بسوزانید و آخر شب اضافه کنید ، یا چربی را صبح اضافه کنید و شب بسوزانید ، فرقی ندارد در نهایت آن حاصل تفریق که بالا اشاره شد تعیین کننده خواهد بود . بدن نیازمند روزی X مقدار انرژی است و شما Y مقدار انرژی از طریق غذا تامین می کنید و این انرژی طی یک دوره ۲۴ ساعته به طریقی مصرف خواهد شد. لذا حتی اگر کربوهیدرات مصرفی قبل از خواب باعث ذخیره سازی چربی فوری در آن ساعت بشود، در معادله کلی تاثیری نخواهد داشت.
به طور مثال اگر مایکل تمام کربوهیدرات مصرفی روزانه خود را قبل از خواب مصرف کند ، در حالی که آلفرد تمام کربوهیدراتش را اول صبح بخورد، این ۲ نفر در پروسه چربی سوزی خود یکسان هستند. کربوهیرات مصرفی اضافی مایکل بلافاصله تبدیل به چربی می شود (چرا که در آن ساعت از شب نیاز به انرژی پائین است) اما چربی سوزی ها در ساعات بعدی که نیاز انرژی بالا می رود مورد استفاده قرار می گیرد.
مقدار اندکی از کربوهیدرات مصرفی آلفرد بلافاصله تبدیل به چربی می شود ( چرا که صبح میزان انرژی مورد نیاز بیشتر است) اما در ساعات پایانی روز که انرژی کمتر است ، چربی در بدن او بیشتر ذخیره می شود.
* نتیجه گیری
تا زمانی که کل کالری مصرفی روزانه شما محاسبه شده باشد، مصرف کربوهیدرات در شب منجر به افزایش ذخایر چربی بدن نمی شود.

منبع-http://www.bodyfull.ir