به گفته پزشكان، مصرف داروهاي گياهي لاغري ممكن است عوارضي مانند سكته هاي قلبي و مغزي را در پي داشته باشد.

به گزارش دکتر سلام به نقل از پايگاه خبري موسسه تحقيقات آمريكا؛  كارشناسان در مودر خطرات مصرف داروهاي گياهي ويژه لاغري هشدار دارند.
بنا براين گزارش؛ به دنبال مرگ “جلشوا پرپر” ورزشكار رشته بين بال در آمريكا و تشخيص پرشكان مبني بر احتمال مرگ وي به دليل عوارض ناشي از مصرف تركيبات لاغري گياهي “افدرا” كارشناسان بار ديگر در مورد خطرات مصرف اين تركيبات هشدار دارند.

اين گزارش مي افزايد؛ پيش از اين نيز پژوهش هاي متعددي نشان داده اند كه مصرف اين گونه تركيبات گياهي دارويي، در بروز عوارضي مانند سكته هاي قلبي، سكته هاي مغزي و مرگ ناگهاني موثر است از ا ين رو كارشناسان بهداشتي آمريكا قصد دارند در صورت تائيد عوارض اين دارو، مصرف را در اين كشور ممنوع كنند.