exercise

آیا شما هم  از آن دسته از اشخاص هستید که برنامه های تلویزیون  را نگاه میکنید؟ متاسفانه نشستن  مقابل  تلویزیون میتواند تا فعالیتتان را کاهش داده و زمینه بوجود امدن اضافه وزن  و عوارض ناشی از آن و همچنین  دردهای مختلف بدن شود . در این بخش توصیه هایی در زمان تماشای تلویزیون داریم که باهم می خوانیم

آیا میتوان این تهدید را به فرصت تبدیل کرد؟ بله.

شورای آمریکایی ورزش American Council on Exercise برای شما پیشنهاد های زیر را دارد.

  • دستگاه ریموت کنترل تلویزیون را کنار بگذارید تا برای تغییر کانال های تلویزیون راه بروید.
  • در حین تبلیغات بازرگانی دور خانه راه بروید یا از پله ها بالا و پایین بروید.
  • در حین دیدن تلویزیون میتوانید نرمش های مقاومتی یا ایزومتریک را انجام بدهید.
  • از تردمیل یا دوچرخه ثایت در جلوی تلویزیون استفاده کنید.
  • در حین تماشای تلویزیون کارهایی را که نیاز به ایستادن دارند انجام دهید. مانند اتو کردن ایستاده لباس ها.

منبع-iranorthoped