Samsung-ATIV-Tab-5-3
به کمک همین رایانه شخصی تان می توانید از خطر سکته مغزی در امان بمانید به کمک این نرم افزار جدید و از روی حالات چهره شما امکان تشخیص زودرس سکنه و حملات قلبی توسط این دستگاه بوجود امده است.

یک فناوری نوین به رایانه‌های شخصی قدرت تشخیص خطر احتمال انواع سکته را در افراد می‌دهد. کار‌شناسان در یک فناوری منحصر به فرد از دوربین‌های موجود  بر روی مانیتور رایانه‌های شخصی و تبلت‌ها برای شناسایی احتمال سکته در کاربران استفاده می‌کنند.
گفتنی است، اساس این فناوری یک نرم افزار اسکن چهره است که توسط دوربین رایانه از چهره فرد اسکن می‌گیرد و می‌تواند تغییرات بسیار جزئی در رنگ صورت فرد را شناسایی کند که نشان دهنده احتمال بروز حمله قلبی و سکته مغزی در افراد است.
این تغییر رنگ در پوست به قدری جزئی است که اغلب اوقات توسط خود فرد به هیچ وجه تشخیص داده نمی‌شود اما با استفاده از این روش پزشکان سریع می‌توانند به اقدامات پیشگیرانه بپردازند.