5075_orig

هرچند که  بیماری مالاریا در خیلی از جاهای دنیا از بین رفته است اما هنوز در بسیاری از کشورها هر روز تعداد کثیری انسان به علت این بیماری می میرند. این بیماری در نواحی فقیر و عقب افتاده زیادتر است و به همین علت دستابی به آزمایشگاه و کادر آموزش دیده برای تشخیص این بیماری با سختی مواجه می شود. شیوه معمول برای تشخیص مالاریا گرفتن یک آزمایش خون از بیمار و سپس دیدن آن به واسطه میکروسکوپ به توسط تکنیسین های مجرب است.

حالا محققانی از (Singapore-MIT Alliance for Research and Technology (SMART  دستگاهی را ساخته اند تا بدون نیاز به میکروسکوپ و پرسنل آموزش دیده این بیماری را تشخیص دهد.

 

این دستگاه از تکنولوژی جدیدی به نام (magnetic resonance relaxometry (MRR استفاده می کند. در این دستگاه با استفاده از یک مغناطیس به قدرت نیم تسلا می توان کریستال های هموزوئین hemozoi که به توسط انگل مالاریا تولید می شود را ردیابی و کشف کرد و دیدن این کریستال نشانه وجود مالاریا است.

این دستگاه فعلا در حد و اندازه ای است که آن را بر روی میز قرار دهند ولی محققان امیدوارند بتوانند به زودی آنر ا کوچک کنند. این روش بسیار حساس تر از روش های فعلی است و با استفاده از آن و تعیین میزان هموزوئین می توان شدت بیماری و نوع پاسخ آن به درمان را هم مشخص کرد.