دانشمندان انگليسي موفق به توليد ژل جديدي براي درمان كمردردهاي مزمن شدند.
به گزارش  دکتر سلام به نقل ازايسنا، دانشمندان انگليسي در همين زمينه اعلام كردند كه تزريق ذرات كوچك اسفنج مانند مي‌تواند جايگزين مناسبي براي جراحي‌هاي مهم در زمينه درمان كمردردهاي مزمن در ناحيه تحتاني كمر باشد.

برايان ساندرز و توني فري‌مونت از دانشگاه ماساچوست توليد كنندگان اين ذرات ريز ژلاتيني هستند كه پس از تزريق به ناحيه آسيب ديده متورم شده و سفت و محكم مي‌شوند.

اين دانشمندان دريافتند كه ديسك‌هاي تحليل رفته در ميان ستون مهره‌ها در حيوانات كه حاوي اين ميكروژل‌هاي تزريق شده هستند، مي‌توانند دوباره ويژگي‌ها و خواص مكانيكي خود را بدست بياورند.

اين دانشمندان مي‌گويند كه اين يافته مي‌تواند به بيماران كمك كند كه پس از تزريقات اين ژل به ستون فقراتشان دوباره به طور كامل تحرك و انعطاف‌پذيري ستون مهر‌ه‌هاي خود را بدست بياورند.

اين روش به لحاظ كارآيي با روش متداول جراحي ستون فقرات براي درمان دردهاي مزمن ناحيه كمر قابل مقايسه است, با اين حال هنوز بررسي‌هاي بيشتري براي گسترش اين فن‌آوري جديد و كاربرد آن براي انسان‌ها بايد صورت گيرد.