nervousbreakdown1

پژوهشگران می گویند،‌ زنان در اواسط  دهه سوم بیش از هر وقت دیگری در زندگی شان، تحت فشار ‌استرس قرار می گیرند. در سایت دیلی میل به این مورد اشاره شده  که چون در این دهه خانمها وظایف زیادی دارند و تقریبا همه آنها را باید خانمها انجام دهند به همین خاطر دچار استرس می شوند

زنان در سی و چند سالگی به دلیل همزمان شدن مسوولیت های شان -بزرگ كردن بچه ها، تهیه مخارج زندگی و موفقیت در كار- به شدت زیر فشار روحی و اضطراب قرار می گیرند. در حقیقت، در 34 سالگی است كه آنها بیش از هر زمان دیگری استرس می كشند. اما در مقابل،‌ زنان در 25 سالگی كمتر از همیشه استرس دارند و بیش تر از همیشه خوشبخت هستند.
محققان با بررسی 2 هزار زن بریتانیایی متوجه شدند، ‌زنان در 25 سالگی خوشبخت تر از همیشه هستند چون برای اولین بار پول خوبی در می آورند، از زندگی اجتماعی شان لذت می برند و از نظر مشكلات مالی و تعهد به دیگران،‌ مسوولیت زیادی ندارند و بنابراین آسوده تر هستند.
در این تحقیق، زنان اسكاتلندی در بریتانیا از همه كمتر اظهار خوشبختی می كردند.
هم چنین فقط 12 درصد از شركت كنندگان در این پژوهش گفتند، به نظرشان زن ها از مردها خوشبخت تر هستند.
اما 10 دلیلی كه باعث استرس زنان می شد، به این ترتیب بودند:
1.    نداشتن پول كافی
2.     سلامتی
3.    سلامتی دوستان و خانواده
4.    خوشبختی بچه ها و یك زندگی خوب خانوادگی
5.    تلقی دیگران درباره ما
6.    به اندازه كافی جذاب هستیم؟
7.    از دست دادن جذابیت ظاهری
8.    وظایف شغلی
9.    صرف كردن وقت كافی با دوستان
10.    سطح آمادگی جسمانی

منبع- سلامانه