مصرف دوز مناسبي از امگا 3 براي بدن مفيد است و از پيري زودرس جلوگيري خواهد كرد.
به گزارش دکتر سلام به نقل از خبرگزاري فرانسه؛ محققان به تازگي كشف كرده اند كه روغن هاي امگا 3 از پيري زودرس جلوگيري مي كنند چون امگا 3 در بدن تجزيه و متابوليزه مي شود و در تنظيم فشار خون عملكرد كليه، معده، روده، رشد بافتها و ترميم آنها، توليد انرژي، تنظيم هورمونهاي جنسي و سنتز ديگر هورمونها نقش به سزايي دارند.
بنابر اين گزارش،  از آنجايي كه سم جيوه در ماهي ها وجود دارد، مصرف كپسولهاي امگا 3 توصيه مي شود چون اين كپسولها تصفيه شده و فاقد جيوه هستند.