shutterstock_926137811

سرطان ریه در مراحل اولیه هیچ نشانه ای ندارد و بیماران اغلب زمانی به پزشک مراجعه می کنند که بیماری در مراحل پیشرفته قرار دارد. این سرطان مهلک کشنده ترین سرطان در انسان محسوب می شود.

محققان در انگلستان نشان داده اند که سرطان ریه می تواند تا مدت ها در بدن به صورت پنهان باقی بماند. سرطان ریه تا 20 سال در بدن می تواند در بدن باقی بماند و سپس خود را نشان می دهد و مدرکی درباره علت این بیماری که مرگبارترین شکل سرطان در سراسر جهان است مشاهده نشده است.
استاد تحقیقات سرطان در موسسه تحقیقات لندن دریافته است سرطان ریه می تواند رد موارد زیاد بر اثر سیگار کشیدن به وجود آید و باعث ایجاد تومور در نقاط مختلف بدن می شود.

در این مطالعه، که در نشریه ساینس منتشر شده، محققان دریافتند که بیش از 40،000 نفر به سرطان ریه در هر سال تشخیص داده می شوند و این بیماری کمتر از میزان بقای 10 درصد حداقل پنج سال پس از تشخیص است و به گفته سازمان بهداشت جهانی، سرطان ریه 4300 نفر در روز می کشد.

دو سوم از بیماران مبتلا به سرطان ریه با فرم های پیشرفته بیماری تشخیص مدت های طولانی پس از آغاز سرطان تشخیص داده می شوند واز آنجا که این یافته ها نشان از یک دوره طولانی زمان تاخیر برای سرطان ریه است، تحقیقات آینده می توانند کشف کنند که آیا گردش DNA تومور از خون می تواند به تشخیص زودرس منجر شود یا خیر.