medicalcheckupsixtyg

 داروی جدید dulaglutide   بجای معالجه   با متفورمین برای اشخاص مبتلا به دیابت نوع 2 بکار خواهد رفت. نتایج پژوهشی که بواسطه شرکت دارویی Eli lilly  تولید کننده داروی dulaglutide  انجام شد، نشان می دهد این دارو برای بهبود کنترل گلایسمیک در اشخاصی که در مراحل نخستین ابتلا به دیابت نوع دو قرار دارند و اشخاصی که متفورمنی خوب نیست بکار برده می شود

علاوه بر این درمان با داروی دولاگلوتید که آگونیست طولانی الاثر گیرنده ی GLP-1  است موجب کاهش بیشتر مقدار هموگلوبین A1C  در مقایسه با متفورمین می شود.

اولین خط درمانی برای اکثر بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 متفورمین است. نویسنده ی این مقاله دکتر Umpierrezاز دانشگاه Emory  در آتلانتا می گوید: دولاگلوتید موثرتر از مهارکننده های DPP-4  عمل می کند و مصرف آن با افزایش خطر هیپوگلایسمی که معمولاٌ با مصرف سولفونیل اوره ها اتفاق می افتد، همراه نیست بنابراین به عنوان عامل ایده آلی برای خط دوم درمان برای اکثر بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مطرح است.

در تحقیق اخیر که به مدت 52 هفته بطول انجامید از 807 بیمارمبتلا به دیابت نوع 2 که بیش از 3 ماه و کمتر از 5 سال بود که به بیماری دیابت مبتلا شده بودند، ثبت نام شد. از شرایط شرکت در این تحقیق داشتن هموگلوبین A1C  بین 6.5تا 9.5درصد و درمان با رژیم غذایی و ورزش به تنهایی یا با استفاده از یکی از داروهای خوراکی پایین آورنده ی قندخون بود.

سپس این افراد بطور تصادفی 1.5میلی گرم یا0.75  میلی گرم دولاگلوتید یکبار در هفته یا متفورمینبصورت روزانه همراه با تزریق هفتگی پلاسبو دریافت کردند. پس از 26 هفته نتایج نشان داد مقدار هموگلوبین A1Cدر گروههایی که با 1.5  میلی گرم و 0.75  میلی گرم دولاگلوتید درمان شده بودند بطور قابل ملاحظه ای در مقایسه با گروه تحت درمان با متفورمین و پلاسبو کاهش یافته است( به ترتیب 0.78درصد و 0.71درصد در برابر 0.56درصد در گروه متفورمین) علاوه بر این مقدار کاهش وزن بدن در بیمارانی که با 1.5 میلی گرم دولاگلوتید و متفورمین درمان شده بودند، مشابه بود.

بیشترین عارضه ی جانبی استفاده از این داروها شامل تهوع، استفراغ و اسهال بود، شدت بروز این عوارض در بین این گروهها تفاوت زیادی با هم نداشت و هیچ حادثه ی هیپوگلایسمی شدیدی با استفاده از این داروها در هر سه گروه گزارش نگردید.

آیا Dulaglutide  انتخاب جدید بهتری نسبت به متفورمین است؟

شرکت سازنده ی این دارو معتقد است اطلاعات بدست آمده نشان می دهد این دارو انتخابی مناسب و برتر برای بیمارانی است که در مراحل اولیه ی ابتلا به دیابت نوع دو هستند. با این حال دکتر Berkowitz  متخصص غدد از بیمارستان عمومی ماساچوست در بوستون معتقد است طول مدت انجام این تحقیق برای نتیجه گیری نهایی بسیار کوتاه است.

به گفته ی دکتر Berkowitz  از آنجائیکه نتایج بلند مدت مصرف این دارو از جمله جلوگیری از عوارض دیابت (بیماریهای چشمی، کلیوی، قلبی) مشخص نشده است شواهد کافی برای انتخاب دولاگلوتید بجای متفورمین بعنوان درمان تک دارویی روتین برای درمان دیابت وجود ندارد.

در حالیکه قطعا این دارو یک عامل ارزشمند در کاهش قندخون است اما همچنان متفورمین به عنوان خط اول درمان به دلیل سابقه ی گزارشات فواید دراز مدت آن، ایمنی، هزینه ی بسیار پایین و راحتی استفاده از آن ارجحیت دارد.

Dulaglutide  برای تصویب به سازمان غذا و داروی آمریکا، سازمان پزشکی اروپا و سایر سازمانهای نظارتی ارائه شده است و در صورت تصویب در بازار با نام تجاری Trulicity  عرضه خواهد شد.

منبع-diabetestma