292

کسانی که در حال حرکت و دویدن هستند بیشتر از کسانی که بی حرکت هستند مورد نیش زدن قرار میگیرند زیرا بدن در حال فعالیت عرق بیشتری میکند و پشه ها را که عاشق بوی عرق هستند به خود جذب میکند.رنگ های تیره بیشتر پشه ها را به خود جذب میکنند تا رنگ های روشن پس بهتر است در تابستان لباس هایتان برنگ سفید یا رنگ های روشن باشد.

اگر شما از آن گروه هستید که از کیلومترها آن طرفتر پشه ها جذب شما می شوند و مورد هدف آنها قرار میگیرید باید بدانید که تصادفی نیست و حتمأ دلیلی دارد و این دلیل کاملأ علمی می باشد.

فعل و انفعالات شیمیایی بدن بعضی از ما باعث میشود که برای پشه ها جذاب باشیم اگر شما هم مورد علاقه پشه ها هسستید میتوانید امیدوار باشید که به مرور زمان با تغییر فعل و انفعالات بدن تان بالاخره روزی پشه ها دست از سرتان خواهند برداشت. میدانید پشه ها چه نوع انسان هایی را دوست دارند نیش بزنند ؟

کسانی که گروه خونی ” او ” دارند بیشتر مورد حمله پشه ها قرار می گیرند تا آدم هایی با گروه خونی دیگر زیرا پشه ها بطور طبیعی دارای قدرت تشخیص گروه های خونی انسان ها می باشند.

کسانی که آبجو می خورند بیشتر بوسیله پشه ها نیش زده میشوند.

شب هایی که ماه پر است پشه ها 500 برابر فعالتر میشوند و کلأ پشه ها در صبح سحر و غروب فعالیت شان بیشتر میشود و ممکن است برای رسیدن به هدف شان چند کیلومتر پرواز کنند جالب است که بدانید فقط پشه های ماده نیش میزنند و پشه های نر کاری به کسی ندارند.

بوی عرق پا پشه ها را به خود جذب میکند اگر میخواهید از نیش پشه ها در امان باشید پاهایتان را با آب و صابون بشویید .

 

زنهای حامله دو برابر بیشتر مورد حمله پشه ها قرار میگیرند تا زنانی که حامله نیستند و این بخاطر وجود کربن دیوکسید در نفس خانم های حامله می باشد که توجه پشه ها را جلب میکند همچنین بالا بودن حرارت بدن زن های حامله باعث عرق کردن و در نتیجه جذب پشه ها بوسیله بوی عرق میشود.