محققان هشدار دادند که متخصصان بايد هنگام درمان بيماران مبتلا به فشار خون توجه كنند كه مصرف دارو در آنها باعث بروز ديابت نشود.
به گزارش دکتر سلام به نقل از خبرگزاري آلمان، محققان مجمع ديابت آلمان با بررسي 22 تحقيق صورت گرفته در اين زمينه دريافتند گروه‌هاي معيني از داروهاي كاهش دهنده فشار خون اغلب منجر به بروز ديابت نوع 2 مي‌شوند.

بر اساس اين تحقيقات، افرادي كه داروهاي فشار مصرف مي كنند 30 درصد بيشتر از ديگر افراد دچار بيماري‌هاي متابوليسمي مي شوند.

بنابر اين گزارش، محققان به افراد مبتلا به ديابت و يا اختلال در ميزان گلوكز توصيه مي‌كنند در مصرف اين داروها احتياط كنند.