sneezing1

متأسفانه با به پایان رسیدن تابستان فصل حساسیت به پایان نمی رسد و پاییز با خود انواع  آلرژی را به همراه دارد که نشانه های آن همانند حساسیت های تابستان آزار دهنده است. بسیاری از مردمدر زمان حساسیت فکر میکنند که سرما خورده اند اما آلرژی در پاییز بسیار زیاداست. بسیاری از عوامل حساسیت زا درون منزل هستند و به همین  علت پیشگیری از آنها بسیار سخت است.

چگونه

۱

داست مایت ها
داست مایت ها موجود عنکبوت مانندی هستند که با چشم غیر مسلح دیده نمی شوند و از سلول های مرده پوست تغذیه می کنند. گرد و غبار داخل خانه عمدتاً از سلولهای مرده پوست تشکیل شده است. بنابراین داست مایت ها در این شرایط به خوبی رشد می کنند. مدفوع و اجساد داست مایت های مرده با گرد و غبار مخلوط می شود و پروتئین موجود در این مواد، در بعضی افراد باعث یک واکنش حساسیتی می شود. با پخش شدن گرد و غبار در هوا، این موجودات هم به هوا می روند. پروتئین داست مایت ها همیشه وجود دارند ولی چون در طول فصل پاییز تمایل بیشتری برای ماندن در منزل دارید، بیشتر در معرض این آلرژن ها قرار می گیرید.

۲

قارچ
قارچ یک علت شایع دیگر برای آلرژی های پاییزی است که بیشتر در جاهای مرطوب رشد می کند. در پاییز انبوهی از برگ های خیس که روی زمین افتاده اند، همچنین زیر زمین مرطوب و حمام، محل ایده آلی برای رشد قارچ هاست. که تنفس کردن هاگ آنها می تواند باعث شروع واکنش های آلرژیک شود.

۳

گرده گیاه
افرادی که به گرده گیاهان حساسیت دارند، اغلب منتظر تمام شدن فصل تابستان هستند و امیدوارند که با رفتن گرما علائم آلرژی هم در آنها کاهش پیدا کند. اما می بینند که خارش، ترشح اشک و آبریزش بینی آنها در فصل پاییز بدتر هم می شود. یکی از بدترین عوامل آلرژی زا ابروسیا است و گلهای زرد این علف هرز در اواخر تابستان و اوایل پاییز شروع به گرده افشانی می کنند. ابروسیا به خوبی می تواند برای ماهها و در آب و هوای سردتر هم به گرده افشانی ادامه دهد.

منبع- فو