200273905-001

اگر شخصی از اهل خانه تان سیگار بکشد و اعضا رعایت حال  دورو برش را نداشته باشد بوی دود اتاق را  پر می کند و این بو برای خیلی از اشخاص اذیت کننده  است. وای به حال روزی که با فامیلی که درخانه تان است و  سیگاری  هم است  رودربایستی داشته باشید و خودش هم نفهمد که  برای سیگار کشیدن باید اتاق را ترک کند. شیوه هایی برای خارج کردن بوی دود وجود دارد که در این باره به اختصار توضیح میدهیم

در اتاقی که بوی دود پیچیده است؛ یک شمع معطر را روشن بگذارید.

پنجره اتاق را باز کرده و یک پنکه را روبه پنجره روشن کنید تا مانند یک فن بوی دود را خارج کند.

هرگونه ته سیگار یا وسائل استعمال مواد دخانی را از اتاق خارج کنید و دور بریزید.

روی پرده ها و رومبلی ها و دیگر منسوجات از اسپری های خوشبو کننده استفاده کنید.

چنانچه استطاعت دارید پارچه رومبلی تان را عوض کنید. رومبلی و کاغذ دیواری بو را در خود نگه می دارند.

نکات و هشدارها

برای حل مشکل تان فقط به دنبال خوشبوکننده نباشید. یک خوشبوکننده هر قدر هم خوب باشد بعد از مدتی که بویش از بین رفت، بوی دود را همچنان حس خواهید کرد.
اگر در اتاق دیگری از خانه کسی سیگار می کشد بهتر است برای خارج کردن بوی دود و تازه شدن هوا از فن استفاده کنید و دریچه یا پنجره ای را باز نکنید؛ چون این کار بوی دود را بیشتر به اتاق می آورد.
احتمال دارد اگر برای مدت زیادی شمع را در اتاقی که تمام درهای آن کاملا بسته اند روشن بگذارید دی اکسید کربن در آن اتاق زیاد شود.
هرگز شمع را در کنار اشیاء چوبی یا مواد قابل اشتعال روشن نگذارید.
خوشبو کننده ها را کنار حیوانات خانگی مخصوصا پرندگان اسپری نکنید.

منبع- فو