1344483_948

سرطان پروستات که بعد از سرطان پوست شایع ترین سرطان در بین مردان است که با تحقیقات صورت گرفته توسعه این غدد سرطانی با ایجاد محرک روانی مثل عصبانیت به رشد آن منجر و به تأخیر درمان منجر می گردد.

پزشکان در پایان اظهار داشتند :گسترش سرطان پروستات در بین مردان شیوع بیشتری پیدا کرده و دانستن نکاتی در جهت درمان سریعتر، ارزان تر و کارآمدتر در رابطه با نیاز این گروه یا به نوعی نیمی از جمعیت جهان دارد

پزشکان به بیماران مبتلا به سرطان پروستات هشدار وخامت حال در صورت عصبانی شدن را دادند.

پژوهشگران اظهار داشتند هرگونه استرس و عصبانیت در بین افراد مبتلا به سرطان پروستات به توسعه و گسترش این بیماری در بدن بیمار بدل خواهد شد.