veggies

دستاورد یک مطالعه  جدید نشان داد که اگر میخواهید مغز سا لمی داشته باشید  میوه و سبزی بخورید. به به عبارت بهتر، هر چه مقدار استفاده از میوه ها و سبزیجات زیاد تر باشد، سلامت و شادی مغزی هم زیادتر است. در این تحقیق نشان داده شد؛‌اشخاصی که روزانه 5 وعده میوه مصرف میکنند، مغزشان شادتر است . به بیان نویسنده ی مسئول این مقاله؛  دکتر Saverio Stranges،” دریافت میوه و سبزیجات در کنار استعمال سیگار به ترتیب جزو عوامل افزاینده و کاهنده ی نشاط و سلامت مغزی به شمار می روند.” محققین در این مطالعه نتایج ارزیابی کشور انگلیس که در حدود 14000 فرد بالای 16 سال در آن ارزایابی شده بودند را بررسی کردند. 44 درصد این جمعیت را مردان و 56درصد آن را زنان تشکیل می دادند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که 15 درصد افراد میوه و سبزی کمی دریافت می کنند و علاوه بر آن 15 افراد نیز به اندازه ی کافی میوه می خورند. 16 تا 84 درصد افراد نیز به میزان متوسط میوه و سبزی می خوردند. 5/33 درصد از افراد سلامت و نشاط مغزی زیادی برخوردار بودند و حدود 5 وعده میوه در طول روز می خوردند،‌در حالی که  8/6درصد افراد حدود یک وعده و یا حتی کمتر از این میزان میوه می خوردند که از نشاط مغزی کم تری نیز برخوردار بودند. یافته های حاصل از این مطالعه در مجله ی BMJ Open منتشر شد.

منبع-yourdoctor