دانشمندان چك موفق به توليد داروي جديدي عليه سرطان غدد لنفاوي شده‌اند كه تاكنون تاثيرات بسيار مطلوبي در مطالعات آزمايشگاهي داشته است.
به گزارش دکتر سلام به نقل ازايسنا، براساس مقاله منتشر شده در اين باره تومورهاي بدخيم در حلق و معده سگ‌هاي تحت آزمايش پس از 6 روز از درمان با اين داروي جديد ناپديد شده است.
داروي جديد استثنايي و منحصر به فرد است و تنها بر روي سلولهاي سرطاني تاثيرمي گذارد و به بافت‌هاي سالم آسيبي وارد نمي‌كند.
به اين ترتيب كاربرد اين دارو به اندازه شيمي درماني مخرب نيست چرا كه در شيمي درماني تمام سيستم دفاعي بدن تخريب مي‌شود.

اين دارو در انستيتو شيمي‌ ارگانيك و بيوشيمي در پراگ توليد شده و توسط شركت آمريكايي گيليد آزمايشات بر روي آن آغاز شده است.
آمارها حاكي از آن است كه يك چهارم از موارد ابتلا به سرطان‌ها مربوط به سرطان غدد لنفاوي مي شود.