فعالیتهای وسیعی از سوی محققان انستیتو پاستور در زمینه فناوریهای زیستی در حال انجام است که از آن جمله می توان به تولید واکسنهای نوترکیب و فعالیتهای تحقیقاتی ژن درمانی، داروها، پروتئومیکس، ژنومیکس و تداخل ریز فناورهای زیستی یا نانوبیوتکنولوژی اشاره کرد.
دکتر عبدالحسین روح الامینی در گفتگو با مهر با بیان این خبر افزود : انستیتو پاستور ایران فعالیت های زیادی را در مورد بیماری های قارچی، قارچ های بیماری زا و بررسی نحوه عملکرد مغز انسانی در سلامت اشاره کرد که در این میان بیماری هایی مانند آلزایمر و صرع با کمک مدل های حیوانی مانند موش بررسی می شود.

رئیس انستیتو پاستور ایران اضافه کرد : در زمینه سرطان ها انستیتو پاستور ایران فعالیت ویژه ای را به کمک یک تیم ویژه و به همراه پروژه مشترک Cancer و با همکاری دانشگاه کارولینسکای سوئد در دست اقدام قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی مجموعه فعالیت های انستیتو پاستور ایران شناخت و پیگیری بیشتر در زمینه بیماری های متعدد است و در مجموعه این فعالیت ها انستیتو پاستور با 86 سال سابقه فعالیت و رویکرد توسعه ای و نوین در پزشکی مولکولی و نانوتکنولوژی جایگاه اش را تثبیت کرده است.