cyberbullying-laptop-kid

مواردی مانند قتل ،خودکشی ،افسردگی وبسیاری آسیب های اجتماعی دیگر در پی استفاده مکرر از شبکه های اجتماعی و دوری از خانواده ایجاد می شود .

 کارشناس ارشد حقوق جزا با بیان اینکه شبکه های اجتماعی در حال گسترش و ازبین بردن حریم خصوصی افراد هستند گفت: زمانی که افراد مجوز ورود دیگران را به حریم خصوصی شان صادر می کنند موجب گسترش و به مرور زمان از بین رفتن حریم خصوصی و آفت های جدی در جامعه می شوند.

نصرالله سپیدنامه، درباره عوارض استفاده از نرم افزارهای جدید گفت: استفاده از نرم افزارهای جدید موجب به وجود آمدن اُفت شاخص اخلاق و به مرور باعث بروز بی اخلاق در جامعه می شود و زمانی که اخلاق از بین برود جرم جنایت نیز در جامعه گسترش خواهد یافت.

بازپرس ویژه قتل تهران ادامه داد:متاسفانه مطالبی که در جمع و به صورت رو در رو افراد از گفتن آن شرم دارند در این شبکه ها و نرم افزارها به راحتی گفته می شود و موجب باز شدن حرف های خصوصی در جامعه می شود .همچنین دسترسی پیدا کردن افراد به حریم خصوصی دیگران باعث بروز جرم های رایانه ای نیز می شود.

سپید نامه با یبان اینکه استفاده از این نرم افزارها تاثیر مستقیمی بر روی پدیده قتل ندارد گفت: استفاده از این نرم افزارها و مطالبی که در آنها به اشتراک گذاشته می شود تاثیر بسزایی در پدیده خودکشی دارد و زمانی که افراد در این محافل بحث ناامیدی را گسترش می دهند به مرور یک باور جمعی دراین زمینه ایجاد می کنند.

او گفت: زنها نسبت به مردها بیشتر دست به خودکشی می زنند و اگر در این باره بررسی صورت گیرد به وضوح دیده خواهد شد افرادی که دست به خودکشی زده اند در این محفل ها تحریک به خودکشی و خود آزاری شده اند.

کارشناس ارشد حقوق جزا همچنین تاکید کرد: در بیشتر مواقع قاتل و مقتول مردان هستند و زنها در یک لایه ای محافظت می شوند که آن لایه برای مردان وجود ندارد و به همین خاطر مردان نسبت به زنان در این امر بیشتر آسیب پذیر هستند.

او گفت: قتل اوج بحران یک خانواده است و افراد قاتل که فکر و ادبیاتشان محدود است به طور دسته جمعی به دام می افتند و باور خانواده را متلاشی می کنند.

سپیدنامه علت بروز پدیده قتل را وجود بافت ضعیف در برخی خانواده ها دانست و گفت: بافت خانواده ها باید به هم پیوسته باشد و هرکدام از اعضای خانواده باید سعی کنند که نقش و وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند.