مصرف داروهايي مانند آنتي بيوتيك ها و استامينوفن كدئين باعث ايجاد كهير مي‌شود.

دكتر منصوري ، متخصص پوست و مو به باشگاه خبرنگاران گفت : كهير ضايعه پوستي است كه به صورت حاد يا مزمن و به شكل تورم در پوست ظاهر مي شود.
وي گفت: كهير به دو نوع حاد و مزمن قابل تقسيم است. كهير حاد در كمتر از 6 هفته و كهير مزمن بيش از 6 هفته طول مي‌كشد.
دكتر منصوري ادامه داد: آلرژي در اثر مصرف داروهايي مانند آنتي بيوتيك‌ها و استامينوفن كدئين‌دار و نيز مصرف برخي غذاها به واسطه سيستم ايمني بدن IGE در بدن توليد و باعث ايجاد كهير مي شود.
وي در مورد علل ديگر ايجاد كهير تأكيد كرد: در موارد غير آلرژيك سيستم‌هاي ايمني در بروز آن دخالتي ندارد بلكه آزاد شدن هيستامين در بدن باعث بروز كهير مي شود.
دكتر منصوري تأكيد كرد: كهير به صورت تورم پوستي و همراه قرمزي و خارش ظاهر مي شود كه كهيرهاي معمولي در 24 ساعت رفع شده و در جاهاي ديگري از بدن  ظاهرمي شود.